Sieć samochodowa

Prawie wszyscy dealerzy Daewoo kontaktują się z centralą firmy przez Internet. Umożliwia to system, bazujący na serwerze aplikacji Netscape, który został wdrożony jako pierwszy w Polsce.

Prawie wszyscy dealerzy Daewoo kontaktują się z centralą firmy przez Internet. Umożliwia to system, bazujący na serwerze aplikacji Netscape, który został wdrożony jako pierwszy w Polsce.

System Dealer's Network działa już ponad pół roku. Każda autoryzowana firma sprzedająca samochody Daewoo może poprzez interfejs przeglądarki (i najprostsze połączenie z Internetem) uzyskać dostęp do listy gotowych do zamówienia samochodów (docelowo już na etapie ich produkcji), zamówić je, śledzić ich drogę, zanim dotrą do dealera czy też sięgać do listów i pism wysyłanych przez Daewoo. Słowo "może" jest zresztą nieadekwatne.

"Determinacja kierownictwa Daewoo była na tyle duża, że dealerzy nie mieli innego wyjścia niż prędzej czy później zacząć wykorzystywać system w codziennej pracy" - mówi Tomasz Nodzyński, kierujący regionem południowym DDC (firmy informatycznej należącej do koncernu Daewoo).

Dzięki systemowi można uzyskać bieżące informacje o sprzedaży (możliwość bezzwłocznego egzekwowania należności od dealerów), szybciej napływają informacje o książeczkach gwarancyjnych czy aplikacje tzw. Klubu Daewoo, zrzeszającego wszystkich użytkowników samochodów tej firmy w Polsce.

Dealerzy zresztą też przekonują się do Internetu. "Powoli coraz więcej dealerów zaczyna instalować łącza stałe. Do tej pory korzystali na ogół z numeru dostępowego TP SA" - twierdzi Tomasz Nodzyński.

Rachunki z przeglądarki

Od września br. z internetowego rozwiązania zaczęły korzystać autoryzowane stacje serwisowe. Za jego pomocą wymieniane są protokoły napraw gwarancyjnych. "To znacznie przyspieszyło proces ich rozliczania, skrócony więc został czas zwrotu pieniędzy od Daewoo za wykonanie naprawy" - mówi Tomasz Nodzyński. Service Network umożliwia rozliczanie przeglądów gwarancyjnych, które są w pełni refundowane przez Daewoo. Oprócz możliwości wprowadzania protokołów napraw i przeglądów za pomocą interfejsu WWW, serwisom zaoferowano automatyzację wymiany danych między własnymi systemami a bazami Daewoo poprzez przesyłanie plików. Daewoo przedstawił własny ich format, który zaimplementowali producenci różnych systemów informatycznych stosowanych przez dealerów. Obecnie trwają prace nad dołączeniem modułu umożliwiające wyszukiwanie i zamawianie części zamiennych.

Internetowy intranet

Zbudowane rozwiązanie ma wszelkie cechy sieci intranetowej, ale komunikacja odbywa się w otwartym środowisku Internetu, bez tunelowania czy innych metod ochrony pakietów. "Takie rozwiązanie było stosunkowo tanie i pozwoliło na bardzo szybkie wdrożenie systemu" - twierdzi Tomasz Nodzyński. Użytkownicy są weryfikowani za pomocą unikalnych haseł. Obecnie wdrażany jest system certyfikacji oparty na specjalnym serwerze firmy Netscape Communications.

Pierwotnie system zbudowany został na bazie serwera WWW Netscape Enterprise oraz zawartym w nim module Livewire, będącym pomostem do wykorzystywanych wewnętrznie baz Informixa. "W praktyce okazało się jednak, że LiveWire jest przeznaczony dla grup roboczych liczących maksymalnie kilkudziesięciu użytkowników" - mówi Tomasz Nodzyński. To znacznie mniej niż bieżące potrzeby Daewoo. Niektórzy dealerzy korzystają bowiem z systemu praktycznie cały czas. Pojawiające się przeciążenia systemu zadecydowały o podjęciu decyzji o zakupie serwera aplikacji Netscape Application Server. Powinien on pozwolić na łagodną migrację ze starego systemu. Rozwiązanie, bazujące na przejętej przez Netscape technologii firmy Kiva, nie jest tanie (kilkadziesiąt tys. USD), jednak dostawca systemu, warszawska firma CC, przyznaje, że w tym jedynym, jak do tej pory, wdrożeniu systemu w Polsce zastosowano elastyczną politykę cenową.

Program na stronie

Tworzone strony WWW wykorzystują skrypty JavaScript i aplety Javy. "Aby uniknąć problemów z niezgodnością, wszyscy użytkownicy systemu muszą korzystać z przeglądarki Netscape Navigator w wersji od 4.0. Szkoda, że wciąż nie możemy się doczekać polskiej wersji tej aplikacji" - mówi Tomasz Nodzyński.

Serwis działa na serwerze Sun Netra, wykorzystując bazy danych Informixa. Dzięki mechanizmowi dostępnych w tym systemie tzw. synonimów, użytkownik ma wrażenie bezpośredniej pracy z głównymi bazami znajdującymi się w Daewoo, które jednak pozostają bezpiecznie ukryte za zaporami typu firewall. Bazy działają na platformie HP 9000.

Od chudego do grubego

Wdrożenie internetowego systemu jest elementem drogi przejścia silnie scentralizowanego systemu w stronę rozwiązań lokalnych. Wcześniej wszyscy partnerzy Daewoo musieli korzystać z centralnej bazy, posługując się głównie telefonem. Obecnie Internet umożliwia im dostęp do wydzielonych baz koncernu. Problemem jest jednak wydajność, co jest związane głównie z opóźnieniami powstałymi na łączach internetowych. Płynna praca wymaga dysponowania lokalnymi bazami danych, które byłyby jedynie uzupełniane przez Internet aktualnymi danymi poprzez łączenie się z centralą w ściśle wyspecyfikowanych sesjach. Zbudowanie takiego systemu to aktualnie realizowane zadanie zespołu projektowego informatyków Daewoo. System, którego pierwsze testowe wdrożenia mają być przeprowadzone już na początku przyszłego roku, przejąłby część funkcji typowych aplikacji wspomagających pracę stacji dealerskiej.

DCC planuje wykorzystać zdobyte doświadczenia, oferując wraz ze swoimi partnerami podobne rozwiązania klientom z zewnątrz - np. rozproszonym sieciom dystrybucji towarów i usług.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200