Siatkowe przetwarzanie danych - wkrótce propozycja standardu

W ramach organizacji Global Grid Forum powołano ostatnio do życia nową grupę roboczą pracującą nad aplikacjami, które można uruchamiać w środowiskach przetwarzających dane w trybie siatkowym.Grupa nosi nazwę Distributed Resource Management Application API.

W ramach organizacji Global Grid Forum powołano ostatnio do życia nową grupę roboczą pracującą nad aplikacjami, które można uruchamiać w środowiskach przetwarzających dane w trybie siatkowym. Grupa nosi nazwę Distributed Resource Management Application API (DRMAA - wymawiamy "drama"), a w jej skład wchodzą producenci zainteresowani tą technologią, w tym firmy, takie jak: Intel, Sun, Veridian, IBM, United Devices, TurboLinux i Platform Computing.

DRMAA chce zachęcić niezależnych producentów oprogramowania, aby zainteresowali się tą technologią i zaczęli opracowywać aplikacje przygotowane do pracy w trybie siatkowego przetwarzania danych. Grupa planuje opracowanie złącza programistycznego, które pozwoli na uruchamianie aplikacji w systemach opartych na siatce. Złącze takie spowoduje, że uruchamianie, konfigurowanie i bieżący nadzór nad takimi aplikacjami będzie dużo łatwiejsze niż obecnie. Złącze API będzie określać oraz realizować szereg zadań wykonywanych przez systemy oparte na siatce. Można tu wymienić: ustalanie kolejności uruchamiania aplikacji, kolejkowanie aplikacji oraz przekazywanie aplikacji do uruchomienia przez system.

Zobacz również:

Grupa DRMAA ma nadzieję, że pierwsza wersja standardu ujrzy światło dzienne pod koniec 2002 r. Organizacja Global Grid Forum, która zajmuje się budowaniem architektury siatkowego przetwarzania danych, miała swoje coroczne walne zebranie w lutym 2002 (w Toronto). W spotkaniu tym wzięły udział wszystkie liczące się firmy i programiści zajmujący się tą technologią, dzieląc się swoimi doświadczeniami oraz zarysowując kierunki rozwoju.


TOP 200