"Siatka ochronna" McAfee

McAffe ogłosiła nową strategię i technologie, które mają zapewnić szersze i bardziej inteligentne usługi ochrony użytkownikom stosującym XML i Web Services. Firma zapowiedziała nowe narzędzia programowe, a także uaktualnienia istniejących produktów.

McAffe ogłosiła nową strategię i technologie, które mają zapewnić szersze i bardziej inteligentne usługi ochrony użytkownikom stosującym XML i Web Services. Firma zapowiedziała nowe narzędzia programowe, a także uaktualnienia istniejących produktów.

Nowa inicjatywa, nazwana "Grid Secure Services", ma opierać się na technice rozproszonego przetwarzania, zapewniającego dynamiczną ochronę w czasie rzeczywistym dla wszystkich klientów McAfee. Każdy użytkownik usług ochrony antywirusowej lub zapory ogniowej McAfee.com będzie miał możliwość korzystania z Grid Security Service bezpłatnie. Wówczas stanie się "węzłem" takiej siatki, a dane z jego środków ochrony McAfee będą przekazywane w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym do centralnego huba McAfee.com. Dane będą wymieniane zgodnie z protokołami SOAP i XML.

Zobacz również:

Hub McAfee będzie następnie przetwarzał dane przychodzące od użytkowników i generował alarmy, uaktualnienia, tymczasowe poprawki i informacje o naruszeniach bezpieczeństwa. Alarmy te będą przychodziły m.in. w formie przewijalnych okienek, powiadamiających użytkowników o uaktualnieniach lub łatkach, z możliwością ich instalacji jednym kliknięciem myszy. Alarmy będą rozsyłane bądź przez niedawno udostępnione oprogramowanie SecurityCenter, bądź przez usługi powiadamiania .Net Alerts Microsofu.

Konsola SecurityCenter będzie zapewniać My Security Index, który ocenia komputer w skali bezpieczeństwa od 1 do 10, określając zagrożenia w danym dniu.

Konsola może być sprowadzona bezpłatnie spod adresu www.mcafee.com; pracuje na platformach Windows 9x/XP.

Firma udostępniła także nową wersję usług ochrony, przystosowanych do pracy w architekturze Grid Security Services. Nowa wersja usługi antywirusowej, VirusScan Online, oferuje natychmiastowe szyfrowanie i kwarantannę podejrzanych plików, zabezpieczające komputer przed infekcją wirusową. Zawiera też przyspieszone sprowadzanie uaktualnień. Personal Firewall został uaktualniony pod kątem integracji z Hackerwatch.org, co pozwala użytkownikowi zalogować się do Hackerwatch i przekazać raport o próbie włamania.

I na końcu Private Service wyposażono w rozszerzone mechanizmy rejestracji zdarzeń i wzbogaconą listę zablokowanych ośrodków webowych.

Nowa wersja wszystkich usług jest dostępna za 29,95 USD opłaty rocznej.


TOP 200