SharePoint 2010 SP1 - co nowego?

Microsoft opublikował niedawno Service Pack 1 dla oprogramowania SharePoint 2010. Edycja 2010 uważana jest za stabilną i bogato wyposażoną w różne, użyteczne mechanizmy. Jest krytykowana czasami za problemy z wydajnością i chwalona za znacznie lepszą funkcjonalność niż jej poprzedniczka. Jednak najwięcej osób narzekało na ograniczenie wielkości bazy danych zawartości, nawet kiedy stosuje się RBS (Remote Blob Storage). Czy SharePoint 2010 SP1 rozwiązuje problemy rozmiaru bazy danych? Co jeszcze wnosi do tej aplikacji?

Co nowego?

Wsparcie dla SQL Server "Denali" (nazwa kodowa SQL Server 2011). SharePoint jest ściśle zintegrowany z SQL - nowe mechanizmy z wersji Denali SQL Server wpływają pozytywnie na pracę SharePoint 2010.

Shallow Copy (klonowanie obiektów metodą tzw. płytkiej kopii). Ten nowy mechanizm pozwala na przemieszczanie zbiorów witryn do nowej bazy danych zawartości bez konieczności przemieszczania całej zawartości pamięci Remote Blob. Tak więc przekazywana jest jedynie informacja o właścicielstwie, bez konieczności wykonywania kopii danych niestrukturalizowanych w pamięci plików. Polecenie Move-SPSite PowerShella zostało odpowiednio rozszerzone o taką możliwość.

Zobacz również:

Site Recycle Bin - mechanizm pozwalający administratorowi na odtworzenie zbiorów witryn lub samych witryn, które zostały przypadkowo usunięte przez ich właścicieli. Chociaż nie zdarza się to zbyt często, to jednak dobrze mieć możliwość ich odtworzenia bez konieczności sięgania do kopii zapasowych. Do tej pory mechanizm Recycle Bin dostępny był tylko dla list, bibliotek i dokumentów.

StorMan.aspx (strona Storage Space Allocation). SP1 przywraca StorMan.aspx, która została usunięta z oryginalnej wersji SharePoint 2010. Wraz nią powraca możliwość wyświetlania użytkownikom dokładniejszych informacji dotyczących przydziału pamięci. Ułatwia to użytkownikom podjecie w porę decyzji o oczyszczaniu swoich witryn z treści, która jest już zbyteczna.

Filtry kaskadowe w PereformancePoint Services - filtrowane wartości mogą być przekazywane do kolejnych filtrów.

Poszerzone wsparcie przeglądarek - SharePoint 2010 SP1 wprowadza wsparcie dla IE 9 w trybie Internet Explorer 8 Standards, jak również dla Google Chrome.

Trudny problem z bazą danych zawartości

Bazy danych zawartości zawierają zbiory witryn. Zbiór witryn nie może jednak rozciągać się na kilka bazy danych - funkcjonuje w ramach jednej bazy danych. Oryginalne ograniczenie rozmiaru w SharePoint 2010 wynosiło 200GB dla zawartości zawiązanej ze współpracą i 1TB dla zawartości archiwum dokumentów - bez względu na to, czy zawartość była w samej bazie danych czy funkcjonowała w folderze NTFS za pośrednictwem wsparcia Remote Blob Storage (blob to "duży obiekt binarny"). Te ograniczenia często zmuszały administratorów do tworzenia dodatkowych baz danych zawartości i zbiorów witryn ze względu na wyczerpanie możliwości lokowania danych.

Remote Blob Storage pozwala na przechowywanie zawartości, która normalnie powinna być umieszczona w bazie danych zawartości (dokumenty, wideo), w innej lokalizacji, takiej jak np. foldery NTFS.

Wydanie SharePoint 2010 SP1 generalnie nie zmienia scenariusza wykorzystania bazy danych zawartości. Aczkolwiek istnieje teraz dodatkowa ścieżka wsparcia, która zapewnia obsługę 4TB na każdą bazę danych zawartości jeżeli tylko wydajność podsystemu dyskowego wynosi co najmniej 0,25 operacji we-wy na jeden gigabajt (dla optymalnej wydajności rekomendowane są 2 IOPs na gigabajt). Ponadto konieczne jest też zaplanowanie wysokiej dostępności, odtwarzania po katastrofie, dodatkowego wyposażenia i testowania wydajności.

Jednocześnie nie ma wyraźnych ograniczeń zawartości bazy danych, jeżeli baza ta ma służyć do archiwizacji dokumentów i spełnione są wspominane wyżej wymagania. Konieczne jest także posiadanie witryn opartych na szablonach Document Center i Records Center. Powodem, dla którego archiwa dokumentów nie mają wyraźnych ograniczeń jest to, że do takiej zawartości sięga się niezbyt często, tak więc problemy wydajnościowe, które są powodem tych ograniczeń, nie maja tutaj większego znaczenia. Brak określonych limitów dla archiwizowania dokumentów wynika z założenia, że w ciągu miesiąca mniej niż 5 proc. tej zawartości jest "odwiedzana" w celu modyfikacji lub zapisania.

Taki brak ograniczeń pozwala pomyśleć o możliwości poszerzenia zakresu "wyjścia spod kontroli" i użycia Remote Blob Storage do tego, aby mieć zawartość w folderze NTFS - o ile tylko obsługiwana jest pamięć sieciowa. Na szczęście pamięć NAS jest teraz obsługiwana z Remote Blob Storage, warunkiem jest to by czas od wydania zlecenia Blob przez SharePoint Server 2010 do otrzymania pierwszego bajta z NAS nie przekraczał 20 ms.

SharePoint 2010 SP1 nie wnosi mechanizmów zmieniających reguły gry, ale też nie są one potrzebne. Przełom wniósł już sam SharePoint 2010, zaś to co jest potrzebne teraz, to jego istotne uzupełnienia, a to właśnie zapewnia SP1.


TOP 200