Sfederowane bazy Informixa

Informix przedstawił strategię swojego rozwoju na najbliższe dwa lata. Firma zapowiedziała wprowadzenie na rynek nowych serwerów baz danych.

Informix przedstawił strategię swojego rozwoju na najbliższe dwa lata. Firma zapowiedziała wprowadzenie na rynek nowych serwerów baz danych.

Informix Software udanie wkroczył w 1999 r., ogłaszając zysk w kolejnym kwartale. Następnie, pod zmienionym logo, firma ogłosiła strategię rozwoju technologii, przewidującą opracowanie kilku nowych serwerów baz danych, łączących dane transakcyjne z archiwalnymi z hurtowni w sfederowany system. Strategia rozwoju jest oparta na założeniu, że jeden produkt nie kwalifikuje się do wszystkich zastosowań - od obsługi aplikacji transakcyjnych, handlu elektronicznego, zasobów medialnych, hurtowni danych, po aplikacje do wspomagania procesów podejmowania decyzji. Nowe produkty Informixa będą przeznaczone do dwóch głównych dziedzin zastosowań - obsługi procesów biznesowych i wspierania procesów analitycznych w celu lepszego wykorzystania danych zgromadzonych w firmach.

Obsługa procesów

W połowie tego roku Informix wprowadzi na rynek serwer bazy danych o roboczej nazwie Centaur, przeznaczony do obsługi aplikacji transakcyjnych, handlu elektronicznego i Internetu. Centaur ma wykorzystywać obiektowo-relacyjne technologie Informixa oraz technologie typowe dla współczesnych serwerów aplikacyjnych, m.in. wirtualną maszynę Java. Następna wersja bazy o roboczej nazwie Pegasus, zawierająca obsługę komponentów CORBA, pojawi się w II połowie tego roku.

Wspieranie analiz

W II połowie br. na rynku powinien pojawić się motor bazy danych o nazwie Yellowstone, oparty na równoległej wersji dynamicznego serwera Extended Parallel Server. Będzie przeznaczony do obsługi hurtowni danych. Ma też zapewnić liniową skalowalność na większości rozwiązań sprzętowych: SMP, MPP, NUMA i w klastrach.

Informix zapewnia, że Yellowstone umożliwi partycjonowanie danych na wiele systemów (węzłów), indeksy klastrowe i 64-bitowy optymalizator zapytań. Będzie ściśle zintegrowany z oferowanym od niedawna pakietem do wspomagania aplikacji analitycznych Decision Frontier Solution Suite i przewidywanymi w niedalekiej przyszłości wzorcowymi, dziedzinowymi rozwiązaniami do wspomagania procesów podejmowania decyzji w telekomunikacji i działalności finansowej.

Na rok 2000 Informix zapowiada wprowadzenie serwera baz danych Independence do aplikacji wymagających wysokiej dostępności, zapewniający - w razie awarii - automatyczne przełączanie na inny węzeł w klastrze, a ponadto obsługę dużych ilości danych.

Informix przewiduje, że następna generacja aplikacji do obsługi biznesu musi obejmować wszystkie dane dostępne w firmie, zarówno aktualne dane operacyjne, archiwalne z hurtowni, jak i dane z systemów ERP. Informix zamierza integrować je za pomocą motorów danych łączących właściwości funkcjonalne obecnych systemów do obsługi procesów biznesowych i systemów do wspomagania podejmowania decyzji.

Przedstawić biznes wizualnie

W tym samym czasie Informix wprowadził na rynek nowy pakiet narzędziowy Visionary 1.0, przeznaczony dla analityków biznesowych i szefów działów. Ma umożliwiać integrację danych pochodzących z różnych źródeł i ich graficzną prezentację bez konieczności programowania.

W przeciwieństwie do typowych pakietów raportujących, przedstawiających statyczne raporty, prezentacja danych w Visionary może być zmieniana dynamicznie w zależności od wartości danych w bazie. Visionary sięga po dane szczegółowe za pomocą komponentów ActiveX. Pakiet może współpracować z MetaCube - firmowym serwerem wielowymiarowych danych OLAP. Może też korzystać z danych zarządzanych przez różne bazy. Informix zamierza więc oferować go także użytkownikom baz Oracle'a. Produkt jest dostępny w cenie ok. 500 USD dla jednego użytkownika.