Sfederowana tożsamość dla Web services

Liberty Alliance rozwinęła Fazę 2 specyfikacji ‘sfederowanej tożsamości’, wprowadzającą do Web services dodatkowe możliwości związane z identyfikacją tożsamości. Organizacja przygotowała również plan Fazy 3.

Faza 2 specyfikacji rozszerza istniejącą Liberty Federation Framework, zapewniając podstawy dla Liberty Identity Web Services Framework.

Faza 1 dotyczyła tzw. ‘sfederowanej tożsamości’ dla jednokrotnego rejestrowania (Single Sign-On). Faza 2 dotyczy opartego na uprawnieniach współdzielenia atrybutów. Zapewnia metody dostarczania Web sevices, opartych na identyfikacji tożsamości, które są bezpieczniejsze i zapewniają większą poufność.

Liberty Alliance powołała także Service Expert Group, która ma zająć się zaprojektowaniem specyfikacji usług współdziałających, wykorzystujących Liberty Identity Web Services Framework, adresującej potrzeby specyficznych aplikacji i modeli biznesowych. Propozycja ta, o nazwie ID-SIS (Identity Service Interface Specification), ma tworzyć Fazę 3 specyfikacji Liberty.

Dwa pierwsze wydania ID-SIS obejmują: ID-Personal Profile, definiujące standardowe wzorce podstawowej informacji rejestracyjnej, które umożliwić mają organizacjom porozumiewanie się wspólnym językiem przy oferowaniu usług współdziałających. Kolejna specyfikacja, ID-Employee Profile, definiuje podobny rodzaj informacji, ukierunkowany na pracowników wewnętrznych.

Stowarzyszenie planuje także zaprojektowanie następujących ID-SIS dla Fazy 3: Contact Book Service Interface - do zarządzania i udostępniania kontaktów biznesowych; Geolocation Service Interface - do lokalizacji osób w celu zapewnienia im usług dostarczania informacji; oraz Presentation Service Interface - podstawowy sposób prezentacji informacji współdzielonej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200