Serwery "zombie" w centrum danych

Kiedy wprowadzi się odpowiednią dokumentację i narzędzia, należy zacząć regularnie analizować takie dane jak: pobór mocy, wykorzystanie CPU, ruch sieciowy itp. Jest to szczególnie istotne dla serwerów, których nie można zidentyfikować bezpośrednio. Takie dane mogą często pomoc w namierzeniu zombie: wykres poboru mocy, cykli CPU i ruchu sieciowego jest często płaski dla martwych serwerów.

Polecamy Monitoring sieci w wersji open source

Zobacz również:

Powinniśmy dążyć do stałego skracania listy serwerów, o których nie wiadomo co robią. W tym celu należy weryfikować czy są one odpowiednio opisane - logować się co jakiś czas i sprawdzać czy cokolwiek przetwarzają i czy zmienia się to w czasie. Trzeba mieć na uwadze kompletny obraz fizyczny i uzupełniać go danymi z kwerendy - czy dany serwer jest faktycznie włączony i jaki jest jego pobór mocy?

Dobre zarządzanie infrastrukturą serwerów pozwoli efektywniej je wykorzystać, co z kolei przełoży się na konkretne oszczędności.


TOP 200