Serwery na obrazie

Microsoft ADS (Automated Deployment Services) to pierwszy darmowy produkt do usprawniania administracji sieciami Windows. Posługiwanie się ADS wymaga co najmniej jednej licencji na Windows 2003 Enterprise Server, ale może być używane do rozpowszechniania innych wersji Windows 2000 Server.

Microsoft ADS (Automated Deployment Services) to pierwszy darmowy produkt do usprawniania administracji sieciami Windows. Posługiwanie się ADS wymaga co najmniej jednej licencji na Windows 2003 Enterprise Server, ale może być używane do rozpowszechniania innych wersji Windows 2000 Server.

System "konkuruje" z innymi produktami do powielania konfiguracji, takimi jak Symantec Ghost czy Novell ZENworks. Nie ma on jednak możliwości aktualizowania wersji systemu, np. z Windows 2000 do 2003. Nie pozwala też na aktualizację stacji roboczych. Wciąż jest to jednak narzędzie interesujące.

Sieciowa dystrybucja

Podstawową zaletą ADS Server jest możliwość aktualizacji wielu serwerów Windows jednocześnie. Oprogramowanie jest dystrybuowane w formie obrazów - surowych bądź skompresowanych za pomocą narzędzia WinZip. Obrazy są przesyłane do serwerów jednorazowo lub w częściach, a następnie instalowane przez specjalnego agenta. Po zakończeniu procesu instalacji agent może także wykonywać na systemie inne czynności konfiguracyjne, np. dołączyć go do klastra.

Serwer docelowy musi mieć port PXE (port Ethernet korzystający z intelowskiego protokołu PXE), pozwalający na inicjowanie systemu bezpośrednio z serwera ADS. Komunikacja pomiędzy serwerem ADS i serwerami docelowymi może być szyfrowana, nalepiej wykorzystać do tego celu zewnętrzne oprogramowanie VPN.

Najwięcej czasu zajmuje wykonanie podstawowego "firmowego" obrazu systemu - trwa od 20 minut do godziny. Stworzenie każdej kolejnej kopii to kwestia kilku chwil, choć oszczędność czasu wynika oczywiście głównie z wyeliminowania konieczności ręcznej instalacji systemu i pobierania aktualizacji z witryny Windows Update. Obrazy przeznaczone dla poszczególnych serwerów można dostosować do ich specyficznych wymagań - dołożyć odpowiednie sterowniki, ustawienia rejestrów itd.

DSI: akt drugi

Microsoft Automated Deployment Services jest już drugim produktem oferowanym w ramach inicjatywy DSI (Distributed Server Interface). Jej celem jest budowa platformy automatyzującej zarządzanie systemami informatycznymi Microsoftu. Pierwszym narzędziem wspomagającym realizację tych celów był wbudowany w system Windows Server 2003 pakiet Windows System Resource Manager.

Najważniejszym komponentem całej inicjatywy DSI będzie - wbudowany w aplikacje, systemy operacyjne i narzędzia zarządcze - XML-owy komponent: System Definition Model (SDM). Ma on umożliwiać wymianę informacji o zasobach i ich konfiguracji między wszystkimi elementami infrastruktury. Tworzenie aplikacji zgodnych z SDM będzie możliwe już w przyszłym roku, gdy ukaże się nowe Visual Studio .NET (Whitbey). Wprowadzenie tej technologii do systemu Windows i narzędzi zarządzających nastąpi po zakończeniu prac nad systemem Longhorn (2006-2007 r.).


TOP 200