Serwery biją rekordy

Polski rynek serwerów pobił w 2007 r. rekord sprzed dwóch lat, dzięki nienotowanemu wcześniej wzrostowi popytu na platformy x86 i skutecznemu dotarciu największych dostawców do sektora MSP.

Polski rynek serwerów pobił w 2007 r. rekord sprzed dwóch lat, dzięki nienotowanemu wcześniej wzrostowi popytu na platformy x86 i skutecznemu dotarciu największych dostawców do sektora MSP.

Wzrost popytu na serwery - nieodzowną część projektów IT - potwierdzają rosnące inwestycje polskich przedsiębiorstw w informatykę. Według danych IDC Poland, polski rynek serwerowy osiągnął szczyt w 2005 r., kiedy łączne przychody dostawców wyniosły 270 mln USD. Kolejne 12 miesięcy przyniosły tylko 240 mln USD. Rok 2007 ma być co najmniej na poziomie sprzed dwóch lat. Na rynek trafiło znacznie więcej sprzętu niż przed rokiem. Według IDC Poland, już w trzech pierwszych kwartałach rynek wchłonął podobną liczbę sprzętu co w całym 2006 r. Ostrożne szacunki tej firmy analitycznej wskazują, że również wartość obrotów będzie wyższa niż przed rokiem.

Lider w segmentach

Od dwóch lat na polskim rynku serwerów największe przychody osiąga IBM, a - zdaniem IDC - w roku ubiegłym firma umocniła jeszcze pozycję. Przychody IBM na polskim rynku serwerowym wzrosły o 50% w 2007 r. "Średnia wartość polskiego rynku oscyluje wokół 200 mln USD z wahaniami rzędu 5-15%. Znacznie bardziej interesujące niż wartość jest fakt, że polscy użytkownicy na tle regionu to tzw. early adopters. Bardzo odważnie podchodzą do nowych technologii i zdarza się, że zagraniczni dyrektorzy IT oglądają referencyjne instalacje u nas" - mówi Piotr Pająk, System Product Manager w .

Jego zdaniem, brak też większych wahań na rynku unixowym, którego wartość oscyluje wokół 100 mln USD. "Choć obserwujemy znaczący wzrost naszego udziału w tym rynku" - dodaje. Dane IDC Poland wskazują, że po trzech kwartałach 2007 r. IBM był również liderem w segmencie RISC, utrzymując tę pozycję trzeci rok, kiedy to konkurenci - tacy jak Sun i HP - odnotowali wyraźnie słabsze wyniki. Rok później pozycję zaczął poprawiać Sun, który obecnie jako jedyny może odebrać IBM przynajmniej parę procent udziałów w rynku RISC.

"Rynek rozwiązań RISC jest wciąż rozwojowy, a pogłoski o jego śmierci są mocno przesadzone. Prawdą jest jednak również, że nie ma takiej dynamiki jak rynek x86" - mówi Maciej Tomkiewicz, szef Praktyki Systemowej w Sun Microsystems na region Europy Środkowej. W roku finansowym 2007 Sun odnotował kilkuprocentowy wzrost sprzedaży serwerów RISC, które stanowią podstawę oferty firmy od lat. "Nasz przychód z RISC rośnie umiarkowanie, choć - patrząc od strony wolumenu sprzedaży - spadające ceny powodują wyraźny wzrost" - mówi Maciej Tomkiewicz.

Najważniejszy i największy dla Suna jest rynek finansowy i telekomunikacja. Z pozoru są one nasycone, jednak w obu branżach sporo się dzieje. Obecne na polskim rynku banki łączą się, pojawiają się też nowi gracze. Natomiast w branży telekomunikacyjnej rośnie liczba operatorów wirtualnych i usług świadczonych przez dostawców telefonii komórkowej. "Obiecujące rynki to także sektor energetyczny, publiczny i media" - mówi Maciej Tomkiewicz. Sprzedaż samych serwerów od dawna już nie wystarcza. Sun pozycjonuje się więc jako dostawca całościowych rozwiązań - sprzętu, systemu operacyjnego, technologii wirtualizacyjnych i konsolidacyjnych. "Na pierwszym miejscu zawsze promujemy system Solaris, ale dostosowujemy się do wymagań odbiorcy. Akcentujemy także aspekt ekologii i ekonomii" - mówi Maciej Tomkiewicz.

Sektor MSP inwestuje

IBM do najbardziej perspektywicznych rynków zalicza także sektor telekomunikacyjny, ale także publiczny i MSP. "Z zadowoleniem widzimy, że firmy z sektora MSP nie oszczędzają na informatyce. IT coraz mniej jest postrzegana już jako dział generujący wyłącznie koszty" - mówi Piotr Pająk. W segmencie MSP IBM notuje wzrost sprzedaży o 15%. Dla tego rynku firma wprowadziła pod koniec stycznia br. dwa modele serwerów (p520 i p550) z procesorem Power6, które do tej pory adresowane były do dużych przedsiębiorstw.

Optymistyczneprognozy na 2008 r.

"Jest za wcześnie, by formułować jednoznaczne prognozy, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku serwerów w tym roku. W czwartym kwartale ubiegłego roku sprzedaż serwerów x86 okazała się wyższa od naszych oczekiwań, dlatego o ochłodzeniu rynku trzeba mówić ostrożnie" - mówi Jarosław Smulski, analityk IDC Poland. Optymistycznie w przyszłość patrzy natomiast Małgorzata Krasuska. "W 2008 r. ruszą przetargi związane z unijnym programem Innowacyjna Gospodarka, który został już zatwierdzony przez Komisję Europejską i ma przynieść Polsce w sumie blisko 10 mld euro, w tym prawie 1 mld euro na projekty informatyczne" - twierdzi.

Czy IBM zamierza je popularyzować kosztem np. platform x86 w segmencie MSP? "Nie obserwujemy przesunięć pomiędzy tymi platformami w żadnym z kwartałów. Są to platformy dla różnych grup odbiorców" - wyjaśnia Piotr Pająk. Podkreśla jednocześnie, że platformy Power6 pracują pod kontrolą systemu Unix. Firma musi być przekonana do takiej migracji. "Nie ma powodu, aby użytkownik korzystający z sukcesem z serwerów x86 przechodził na coś innego" - tłumaczy.

HP nie mówi oczywiście o RISC, a przede wszystkim promuje platformę Itanium. Z systemów Integrity wyposażonych w te procesory korzystają nie tylko firmy z sektora korporacyjnego, ale także przedsiębiorstwa średniej wielkości, jeśli tylko "ciągłość przebiegu procesów biznesowych jest dla nich sprawą krytyczną, jak np. firmy logistyczne lub produkujące towary szybkozbywalne" - mówi Małgorzata Krasuska, dyrektor Działu Serwerów i Pamięci Masowych w .

Walka o prymat w x86

Serwery biją rekordy

Udział poszczególnych platform x86*

Sukces roku 2005 - najwyższy wynik w historii polskiego rynku serwerowego - to wysoka sprzedaż serwerów x86 oraz przetargi na sprzęt IT dla resortu edukacji. Popyt powrócił w 2007 r. Dodatkowym czynnikiem pobudzającym rynek był oczywiście spadek cen. Ze wstępnych szacunków IDC Poland, w czwartym kwartale ubiegłego roku, sprzedaż serwerów x86 sięgnęła rekordowych poziomów. Jednocześnie dwóch producentów, IBM i HP, znacznie poprawiło pozycje w tym segmencie, wyraźnie wyprzedzając inne firmy.

IBM sprzedaje więcej pod względem wartości, głównie za sprawą promocji serwerów kasetowych, które są nieco droższym rozwiązaniem, natomiast HP dominuje pod względem ilości, bo firma bardziej skoncentrowała się na celowaniu w nieco niższy segment rynku. Różnice pomiędzy czołową dwójką a resztą producentów sięgają kilku tysięcy sztuk. Na trzecim miejscu jest Dell, a wśród mniejszych firm najlepiej daje sobie radę polski Action. Ogólnie ta ostatnia grupa dostawców, pomijając dostawy dla MEN, nie notuje dynamicznych wzrostów. "Konieczność zapewnienia dostępności sprzętu na rynku lokalnym nie jest już czynnikiem decydującym o sukcesie. IBM i HP zrobiły spory postęp w dotarciu do mniejszych przedsiębiorstw, budując sieć firm partnerskich. W szczególności HP, które ma obecnie ofertę również dla najmniejszych przedsiębiorstw" - mówi Jarosław Smulski, analityk IDC Poland.


TOP 200