Serwer integracyjny MARS

Firma Zandan przedstawiła operatorom aplikacje dedykowanego serwera integracyjnego MARS, służące podniesieniu jakości usług komórkowych, świadczonych użytkownikom mobilnym.

Działająca na rynku w zakresie oprogramowania i usług komórkowego Internetu firma Zandan, przedstawiła rozwiązanie dedykowanego serwera MARS, ułatwiającego relacje między portalem komórkowym a dostawcami treści do tego serwera.

Program serwera sprawdza zasoby wysyłane abonentom WAP oraz I-mode, a ponadto umożliwia wykrywanie i korygowanie w nich błędów w czasie rzeczywistym, bądź - aby nie przerywać przeglądania - jedynie wysyła komunikaty o błędzie. Serwer działający pod systemem Solaris, Linux lub Windows może przetwarzać setki takich stron WAP lub I-mode na sekundę.

Zobacz również:

  • HPE wzbogaca ofertę software-defined storage

Dedykowany serwer MARS jest przydatny do realizacji portali i kiosków komórkowych, udostępniających setki stron o bardzo zróżnicowanych treściach (e-maile, prognozy pogody, wiadomości, dzwonki, inne), a oferowanych przez wielu nadawców. Niektóre z tych usług bezpośrednio świadczy użytkownikowi sam operator, pozostałe przekazują inni dostawcy treści. Do tej pory nie stosowano automatycznej kontroli jakości usług komórkowych, proponowanych w portalach przez dostawców kooperujących z operatorem.

Istota systemu MARS polega na doposażeniu serwera w funkcje, pozwalające operatorom zwiększać stopień akceptacji takich portali przez klientów. MARS używa karty graficznej na stronach partnera portalu (bez jakiejkolwiek ingerencji operatora), w celu automatycznego wzmacniania kolorów oraz logo w wizerunku reklamowanej marki. Pozwala on także na utrzymywanie na bieżąco kontaktu z użytkownikami, wysyłając im krótkie wiadomości w czasie gdy przeglądają oni inne strony portalu. Funkcja ta jest przydatne do informowania klientów o odbiorze e-maila lub nadejściu nowego połączenia.

Ponadto MARS zapewnia gromadzenie danych statystycznych o użytkownikach, ułatwia wyliczanie billingu oraz wypłacanie przez operatorów należności dostawcom treści internetowych (w ramach dochodów typu sharing). System MARS obecnie przechodzi testy beta u jednego z europejskich operatorów, a po ich zakończeniu będzie oferowany innym dostawcom internetowym.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200