Serena Software: narzędzia do tworzenia mashupów biznesowych

Firma wprowadziła na rynek rozwiązanie do obsługi mashupów (hybryd aplikacji webowych) biznesowych, które ma umożliwić szybsze tworzenie i wdrażanie prostych aplikacji rozwiązujących codzienne problemy biznesowe.

Aplikacji Serena Mashup Composer, wizualne narzędzie do projektowania, umożliwia wskazywanie poszczególnych elementów, które mają być połączone w aplikacje automatyzujące procesy biznesowe, np. zatwierdzanie rabatów handlowych. Tak utworzony mashup wysyłany jest na Serena Mashup Server, który zajmuje się wykonywaniem mashupów biznesowych, zapewniając im pożądaną niezawodność i bezpieczeństwo.

Serena będzie oferować zestaw kilkunastu darmowych, domyślnie skonfigurowanych modułów, które można wdrożyć w celu usprawnienia niektórych prostych procesów w przedsiębiorstwach. Gotowe mashupy automatyzują typowe procesy biznesowe i informatyczne, m.in.: wnioski urlopowe, wprowadzanie pracownika do firmy, zatwierdzanie rabatów handlowych, zarządzanie projektami czy żądania zmian informatycznych.

Mashupy biznesowe łączą treści i procesy z wielu różnych systemów korzystając ze zgodnych ze standardami branżowymi interfejsów SOA i web services. Dotyczy to rozwiązań takich firm jak: Salesforce.com, Siebel, Microsoft Sharepoint, BMC Remedy, HP Mercury i innych.

Aplikacja Serena Mashup Composer, wraz z zestawem gotowych mashupów biznesowych, będzie dostępna bezpłatnie.


TOP 200