Seminarium UNIX

W dniach 17 i 18 kwietnia w ramach targów INFOSY-STEM'91 odbyło się seminarium na temat systemu operacyjnego UNIX, organizowane przez firmy Santa Cruz Opera-tion oraz Wimal International.

W dniach 17 i 18 kwietnia w ramach targów INFOSY-STEM'91 odbyło się seminarium na temat systemu operacyjnego UNIX, organizowane przez firmy Santa Cruz Opera-tion oraz Wimal International. Celem seminarium było przedstawienie oprogramowania firmy SCO oraz kierunków polityki tej firmy.

W pierwszej części Zbigniew Zdanowicz z oddziału SCO we Frankfurcie przedstawił bieżącą politykę firmy, zwłaszcza jej silne zaangażowanie w prace nad standaryza

cją systemu UNIX i środowiska graficznego Open Desktop dla maszyn budowanych z wykorzystaniem procesorów RISC. Przedstawiono założenia porozumienia pomiędzy kilkunastoma czołowymi producentami sprzętu i oprogramowania (m.in. Microsoft, Digital Equip-ment, Compaq), dotyczącego wspólnej produkcji sprzętu i oprogramowania, opartego o procesory typu RISC.

Następnie Zbigniew Sołtys zapoznał zebranych z aktualnymi tendencjami rozwojowymi systemu UNIX. Szczególny nacisk położono na rozwój oprogramowania sieciowego, związaną z tym możliwość elastycznego konfigurowania systemów wielodostępnych zależnie od potrzeb użytkownika oraz zwrot w kierunku zintegrowanych, graficznych stanowisk pracy.

Wygodna komunikacja z użytkownikiem przez zintegrowane środowiska była tematem referatu Ahmeta Ertema. W pierwszej części omówione zostało środowisko do prac biurowych SCO Portfolio. Portfolio wykorzystuje mechanizm okien i menu, lecz pracuje w trybie znakowym, co umożliwia użycie go na dowolnym terminalu.

Tematem drugiej części referatu było środowisko Open Desktop, podobnie jak Portfolio integrujące potrzebne do pracy narzędzia. Zawiera ono uniwersalne mechanizmy do pracy w sieciach (TCP/IP, NFS, LAN Manager), oprogramowanie relacyjnych baz danych Ingres z komunikacją za pomocą języka SQL oraz kompletną emulację systemu MS-DOS. Open Desktop pracuje w trybie graficznym, wykorzystując oprogramowanie X Windows z nakładką OSF/ Motif.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200