Seminarium Informixa

Firma Informix, znany producent systemów zarządzania bazami danych, organizuje w hotelu Marriott w Warszawie w dniu 24 września 1993 r. o godz. 14 seminarium pt. ''Awangarda rozwiązań OLTP (On-Line Transaction Processing)''.

Firma Informix, znany producent systemów zarządzania bazami danych, organizuje w hotelu Marriott w Warszawie w dniu 24 września 1993 r. o godz. 14 seminarium pt. ''Awangarda rozwiązań OLTP (On-Line Transaction Processing)''.

Seminarium poświęcone jest narzędziom do tworzenia nowoczesnych systemów informatycznych typu klient/serwer, stanowiących podstawę współczesnego przetwarzania w przedsiębiorstwach. W ramach seminarium prelegenci porównają możliwości systemu operacyjnego Unix i sieciowego systemu operacyjnego Novell NetWare, przedstawią system zarządzania bazami danych Informix oraz monitor transakcji TUXEDO. Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim.


TOP 200