Sektor publiczny a informatyka

Najważniejsze obszary sektora publicznego, w którym pracuje ok. 2,5 mln Polaków to administracja terenowa i centralna, służba zdrowia, szkolnictwo, policja, wojsko i ubezpieczenia społeczne. Raport "Informatyka w sektorze publicznym 2001" pokazuje, że co czwarty pracownik tego sektora korzysta z komputera.

Biuro Badawczo-Analityczne DiS Informatyka-Technika-Doradztwo z Otwocka przygotowało obszerny, 100-stronnicowy raport "Informatyka w sektorze publicznym 2001". Dokument poświęcony jest informatyzacji poszczególnych resortów i instytucji wchodzących w skład sektora publicznego, a więc służb mundurowych, służby zdrowia, szkolnictwa, resortu pracy i polityki społecznej. W raporcie oszacowano nakłady na informatykę w polskim sektorze publicznym w 2000 r. Analizy trendów i zachowań odnoszone są do lat 1996-2010.

Andrzej Dyżewski, który przygotował ten raport, doliczył się w sektorze publicznym, w którym pracuje ok.. 2,5 mln Polaków - 600 tys. komputerów. Przeważającą większość sektora stanowi służba zdrowia zatrudniająca 1 mln osób i szkolnictwo z liczbą pracowników na poziomie 900 tys. Z raportu wynika więc, że co czwarty pracownik służb publicznych korzysta z własnego stanowiska komputerowego. Zdaniem DiS, informatyka w służbach publicznych w porównaniu z innymi obszarami rozwija się stosunkowo powoli. Dalszy jego rozwój wymusi w najbliższych latach pilna potrzeba optymalizacji procesów zarządzania.

Zobacz również:

  • Snowflake Data Cloud Summit już w przyszłym tygodniu
  • Google ręcznie usuwa niewłaściwe odpowiedzi AI w wyszukiwarce

Duże zróżnicowanie dostawców systemów informatycznych spowodowane jest odmiennymi potrzebami poszczególnych resortów. Dlatego funkcjonują już na rynku firmy z branży IT, które specjalizują się w systemach tworzonych tylko dla służby zdrowia, szkolnictwa, administracji centralnej, sektora ubezpieczeń. Sektor publiczny obsługiwany jest przez około 1 tys. dostawców, chociaż połowa przetargów realizowana jest przez około 100 największych integratorów systemowych. Według raportu, wśród dużych firm branży IT, nie zdarzają się podmioty specjalizujące się wyłącznie w usługach dla sektora publicznego - najbliższy tego modelu jest Prokom.

Według badania, w sektorze publicznym funkcjonuje około 400 rożnych aplikacji, z czego ponad 60% działa w systemie DOS. Służby działające w naszym kraju wykorzystują do prowadzenia ewidencji kierowców i pojazdów siedemnaście różnych programów, do ewidencji ludności natomiast - trzynaście.

Raport obejmuje przede wszystkim: analizę specyfiki różnych obszarów sektora publicznego (ministerstw i resortów), dane techniczno-ekonomiczne informatyzacji ok. 50 najważniejszych instytucji i resortów sektora publicznego w Polsce, statystyki nakładów na informatykę w tym sektorze w 2000 r., przegląd oferentów usług i produktów informatycznych, oferowanych przez najważniejszych dostawców do sektora publicznego oraz katalog programowania aplikacyjnego eksploatowanego w tym sektorze.

Otwocka firma, zajmująca się analizowaniem rynku IT w Polsce, przygotowała dotychczas raporty stanowiące m.in. o: informatycznych systemach bankowych, liderach oprogramowania i usług, krajowych i zagranicznych systemach ERP, informatyce w ubezpieczeniach i księgowości.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200