Sekrety Windows 2000

Ukryte funkcje Windows 2000 posłużyły jako materiał do kolejnej książki z cyklu Windows Secrets.

Ukryte funkcje Windows 2000 posłużyły jako materiał do kolejnej książki z cyklu Windows Secrets.

Książka wydana na rynku amerykańskim przez IDG Books przedstawia funkcje Windows 2000, nie opisane w podręcznikach ukrytych możliwości systemu i rozwiązania problemów, które mogą spotkać użytkowników. Publikacja jest przeznaczona raczej dla przeciętnych użytkowników Windows 2000 Professional lub Server niż dla administratorów sieci. Z najnowszego wydania Win 2000 Secrets pochodzą niżej opisane porady i informacje dotyczące kilku wybranych funkcji i konfiguracji domyślnych parametrów.

Zarządzanie jednym kliknięciem

Windows 2000 zawiera wszechstronne narzędzie do zarządzania komputerem - Computer Management Console. Standardowo znajduje się ono wśród programów w panelu sterowania, ale warto mieć je pod ręką na pulpicie lub w menu Start.

W tym celu należy kliknąć Start, Ustawienia i Panel sterowania, otworzyć menu Narzędzia administracyjne, kliknąć prawym przyciskiem ikonę Zarządzanie komputerem i opcję Utwórz skrót. Następnie wystarczy przeciągnąć wyświetlony skrót Zarządzanie komputerem (2) na pulpit, zaznaczyć ikonę i nacisnąć klawisz F2, aby zmienić jego nazwę. Można też przenieść ikonę na przycisk Start, aby umieścić skrót w jego menu.

Ostrożnie z USB

Wcześniej czy później wystąpi taki problem, że Windows 2000 trzeba będzie uruchomić w trybie awaryjnym. Podobnie jak w starszych wersjach systemu, w trybie awaryjnym ładowany jest tylko podstawowy, minimalny zestaw usług i sterowników.

Warto pamiętać, że Windows 2000 nie uruchamia wówczas sterowników urządzeń standardu USB (Universal Serial Bus). Jeśli więc ktoś wyposażył komputer PC w mysz i klawiaturę podłączone do portu USB, nie będzie mógł sterować komputerem w trybie awaryjnym. Dlatego też - instalując nowy sprzęt lub oprogramowanie - należy liczyć się z tym, że korzystanie z USB może znacznie utrudnić lub uniemożliwić zlokalizowanie i usunięcie problemów.

Szybkie zamykanie okien

Jeśli w programie Eksplorator Windows ustawienie Opcje folderów zostało tak skonfigurowane, że program otwiera zawsze nowe okno, gdy użytkownik zaczyna przeszukiwać kolejny folder, ekran możne się szybko zapełnić wieloma oknami (opcja: Otwórz każdy folder w osobnym oknie, zaznaczana w obszarze Przeglądaj foldery następująco, do którego można się dostać klikając kolejno: Widok, Opcje folderów, karta Ogólne i przycisk Ustawienia). Zamiast zamykać wtedy każde okno oddzielnie, można zamknąć od razu wszystkie okna, przytrzymując klawisz Shift i klikając przycisk Zamknij.

Włączanie klawiatury numerycznej

Większość użytkowników woli, by klawiatura numeryczna była wyłączona, lecz domyślne ustawienia Windows 2000 są odmienne. System można tak skonfigurować, aby po uruchomieniu komputera klawiatura numeryczna była automatycznie włączana.

W tym celu wystarczy w Rejestrze systemu zmienić tylko jeden znak. Najpierw trzeba kliknąć Start, Uruchom, wpisać polecenie regedit32 i nacisnąć OK. Po wyświetleniu Edytora Rejestru, należy otworzyć okno HKEY_USERS, katalogi Default i Control Panel, zaznaczyć ikonę Keyboard, kliknąć dwukrotnie etykietę InitialKeyboardIndicators (wyświetloną w prawym oknie) i w polu Dane wartości wstawić 2 zamiast cyfry 0. Po następnym uruchomieniu komputera klawiatura numeryczna zostanie automatycznie włączona, a stan opcji Num Lock będzie zachowywany według ustawienia zdefiniowanego przez użytkowników.

--------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie InfoWorld oprac. jch


TOP 200