Seagate zapłaci potężną karę za sprzedaż Huawei dysków twardych

Należący do amerykańskiego Departamenty Handlu (US Department of Commerce) oddział BIS (Bureau of Industry and Security; Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa) stwierdził, że Seagate złamał prawo sprzedając chińskiej firmie Huawei dyski twarde i ukarał go za to wysoką grzywną.

Grafika: Chance Agrella/freerangestock

Chodzi dyski twarde które Seagate sprzedawał firmie Huawei w okresie od sierpnia 2020 roku do września 2021 roku, za co został ukarany grzywną w wysokości 300 mln USD. Wartość dostarczonych nośników wyniosła w sumie ponad 1,1 mld USD, czyli jedną dziesiątą rocznego przychodu Seagate’a za 2021 rok. Sprzedaż taka naruszyła przyjęte przez Biały Dom przepisy EAR ( Export Administration Regulations), dotyczące zakazu transferowania przez firmy amerykańskie do Chin określonych technologii i towarów. Seagate sprzedał w tym czasie firmie Huawei prawie 7,4 mln dysków twardych bez stosownego zezwolenia wymaganego przez amerykańskie władze.

Seagate przyznał się, że nie przestrzegał przepisów US Export Administration i osiągnął w tej sprawie ugodę z BIS. Firma twierdzi iż decydując się na współpracę z BIS i rozwiązanie tej sprawy w drodze ugody, że wzięła pod uwagę takie czynniki, jak ryzyko i koszty przedłużającego się sporu sądowego, a także wysokość potencjalnej kary i chęć skoncentrowania się na bieżących wyzwaniach biznesowych. Zgodnie z ugodą kara została rozłożona na pięć lat, co oznacza iż Seagate będzie płacić co kwartał karę w wysokości 15 mln USD, a pierwsza rata ma zostać spłacona w październiku 2023 roku.

Zobacz również:

  • Ekosystem partnerski IBM - recepta na skuteczność rynkową
  • Francuski organ regulacyjny nakłada na Google kolejną potężną grzywnę

Komentują ugodę Dave Mosley (dyrektor generalny firmy Seagate) powiedział, „Uważamy, że zawarcie tej umowy z BIS i rozwiązanie tej sprawy leży w najlepszym interesie firmy, naszych klientów i naszych akcjonariuszy. Uczciwość jest jedną z naszych podstawowych wartości i jesteśmy mocno zaangażowani w przestrzeganie przepisów, o czym świadczy nasz globalny zespół ds. zgodności z przepisami w handlu międzynarodowym oraz prawnicy – uzupełnieni przez zewnętrznych ekspertów i zewnętrznych doradców. Chociaż uważaliśmy, że przestrzegamy wszystkich odpowiednich przepisów dotyczących kontroli eksportu w czasie, gdy sprzedawaliśmy przedmiotowe dyski twarde, zdecydowaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie nawiązanie współpracy z BIS i załatwienie tej sprawy w sposób polubowny”.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200