Scrum w Warszawie

12 i 13 maja odbyła się w Warszawie konferencja Scrum Days. To już kolejny rok kiedy stolica gości praktyków, ekspertów, trenerów i firmy zainteresowane tą metodą projektową.

W czasie szybkich zmian technologicznych i coraz bardziej skomplikowanych projektów, bez zwinnych metodyk projektowych trudno byłoby osiągnąć zakładane cele. Spośród metodyk Agile w środowisku pełnym zmienności dobrze sobie radzi zwłaszcza Scrum. Scrum to w zasadzie nie metodologia, ale proces o nie powtarzającym się przebiegu, szkielet dla reguł, ról i zasad, które pomagają organizacjom stworzyć swój własny proces, odpowiadający ich konkretnym potrzebom.

Założenia metodyki Scrum zostały zaprezentowane przez Hirotakę Takeuchi'ego i Ikujiro Nonakę w artykule The New Product Development Game, opublikowanym w Harvard Business Review w styczniu 1986 roku. Pełna definicja została sformalizowana przez Kena Schwabera i Jeffa Sutherlanda w 1986 roku.

Zobacz również:

  • Partnerstwo w zakresie rozwoju oprogramowania - 5 najlepszych praktyk

Dziś Scrum jest nadal doskonałą metodyką do zarządzania bardzo złożonymi, innowacyjnymi projektami, zwłaszcza dotyczącymi tworzenia oprogramowania, ale też i innych dziedzin. Organizacje wdrażające Scrum przede wszystkim jako narzędzie porządkujące chaos organizacyjny, obserwują obniżenie kosztów i zwiększoną efektywność pracy zespołów projektowych.

Osobistości ze świata Scrum gościły w stolicy

Dnia 12 i 13 maja 2016 r. odbyła się w Warszawie konferencja Scrum Days poświecona w całości Scrumowi. To największa tego typu konferencja w Polsce. Już po raz drugi zorganizował ją Computerworld. Tegoroczne wydarzenie zgromadziło mnóstwo praktyków i przedstawicieli kadry zarządzającej z wielu organizacji.

Konferencja była oparta na trzech ścieżkach tematycznych: The Scrum Mindset (Process), The Product Mindset (Product), Touch And Try (Experience). Dodatkową ścieżkę stanowiła ścieżka Executive dla menedżerów szczebla C-Level poświęcona roli wyższego menedżmentu w tworzeniu kultury sprzyjającej zwinności. Nie zabrakła też warsztatów networkingowych.

Na tegorocznej konferencji gościły dwie osobistości ze świata Scrum: Linda Rising i Gunther Verheyen.

Gunther Verheyen ma ponad 20-letnie doświadczenie w rozwoju oprogramowania oraz zarządzaniu IT. Jest partnerem Kena Schwabera, współtwórcy metodyki Scrum i założyciela Scrum.org. Jedną z cenionych i znanych na świecie publikacji Verheyena jest Scrum Guide opublikowany w 2013 r.

Scrum w Warszawie

Linda Rising jest niezależnym konsultantem, mieszka w Nashville w USA. Jest autorem wielu książek i prelegentem na międzynarodowych konferencjach związanych z rozwojem metod agile. Uzyskała stopień doktora w obszarze metodyk projektowania na Arizona State Uniwersity. Rising pracuje również jako nauczyciel akademicki oraz zajmuje się rozwojem oprogramowania dla różnych branż.

Scrum w Warszawie

W wystąpieniu "The Power of an Agile Mindset" Linda Rising poruszyła kwestię związaną z tym, jak nasze nastawienie przekłada się na działanie. Linda Rising twierdzi, że nasz sposób myślenia ma konkretny wpływ na działanie (odnosi się to także do firm). Jeśli założymy, że inteligencja nie jest czymś stałym i niemożliwym do zmiany to nasze umiejętności możemy rozwijać przez całe życie, ucząc się i pracując nad nimi. "Zwinny sposób myślenia" zakłada nieustanne pytania, naukę i dopuszczalność błędów, które są twórcze. - Zamiast pozwalać wynagrodzeniu i uzyskanemu statusowi definiować satysfakcję z pracy, zapytaj siebie czy wciąż się uczysz. Jeśli tak, jesteś szczęściarzem mając pracę, która zachęca cię do takiej postawy. Jeśli przestaniesz się uczyć rozważ nowe drogi rozwoju lub inną pracę. Zamiast obwiniać innych, pamiętaj: najważniejszą sprawą w relacjach międzyludzkich jest wzajemnie zachęcanie się do rozwoju. Elastyczne nastawienie sprawia, że stale pracujemy nad postępem. Także w tworzeniu aplikacji zwinny proces nie jest ustalony z góry. Zmienia się w miarę jak uczymy się o nim coraz więcej- powiedziała Linda Rising.

Gunther Verheyen w wystąpieniu "The Future Present of Scrum (Are We Done Yet?)" opowiedział o historii Scrum, którego używają zespoły projektowe już od dwóch dekad. Przez ten czas Scrum zdziałał wiele dobrego, teraz oczekujemy co przyniesie przyszłość.

Ponieważ dziś egzystencja wielu organizacji zależy od oprogramowania umiejętność zespołowej pracy nad jego rozwojem staje się kluczowa. Scrum doskonale sobie radzi ze wzrostem produkcji oprogramowania, dlatego obecnie 90% zespołów Agile używa Scrum. Najistotniejsze dla profesjonalnej pracy ze Scrum jest stworzenie Done Increments ( przyrostu produktu), gdzie "Done" oznacza dopuszczenie do produkcji. Kryterium wykończenia wymaga właściwych praktyk i standardów współpracy przebiegającej poprzez różne działy w organizacji. Nauczenie się takiej współpracy, wypracowanie jasnych i przejrzystych kryteriów może, według Verheyena zająć kolejne dwie dekady.

Dzięki Scrum wiele razy niemożliwe zamienia się w możliwe, a trudne projekty udaje się przeprowadzić z powodzeniem. Dariusz Sawicki z Grupy Pracuj (Krótka historia czasu w zespole mobilnych aplikacji) opowiedział o budowie wewnętrznej aplikacji mobilnej w swojej organizacji, która miała działać na trzech platformach: Windows Phone, Android i iOS. Wymagało to współpracy ludzi o różnych umiejętnościach, stworzono więc osobne zespoły, ale komunikacja pomiędzy nimi była słaba i projekt nie miał szans realizacji. Dopiero stworzenie jednego zespołu pracującego za pomocą metodyki Scrum przyniosło zamierzony efekt.

Uczmy się rozwijać "zwinny umysł" (Agile Mindset) już u dzieci. Jak tego dokonać? To proste:

Zamiast mówić: "Jesteś taki sprytny" lub " uchwyciłeś to tak szybko ", powiedz: "To było bardzo mądre podejście" lub "jestem dumny z twojej wytrwałości".

Zamiast mówić: "To dla ciebie naturalne", powiedz: "Praktyka czyni cię coraz lepszym".

Zamiast pytać: "Czy wygrałeś?", zapytaj: "Czy włożyłeś w to jak najwięcej wysiłku?"

Zamiast mówić: "Jak ci minął dzień?", powiedz: "Czego się dziś nauczyłeś" lub "Jakie błędy popełniłeś i czegoś cię nauczyły?"

Zamiast mówić:" Co zamierzasz robić gdy dorośniesz?", powiedz: "Co zamierzasz zrobić by osiągnąć swoje cele?"

Nigdy nie pozwól by porażka wpłynęła na twoją tożsamość

Nigdy nie przyczepiaj dzieciom etykiet: "Jimmy jest artystą" lub "Susie jest komputerowym geniuszem".

Kiedy dziecko zwątpi w swoje możliwości, odwołaj się do momentu kiedy potrafiło nauczyć się czegoś, co wydawało się niemożliwe.

(Linda Rising)

Scrum w Warszawie
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200