Scrum - prosty sposób na skomplikowane projekty

Praca trwa w taki, cykliczny sposób aż do momentu, gdy całość założonej funkcjonalności zostanie zrealizowana lub gdy Product Owner stwierdzi, że już dostarczona funkcjonalność jest wystarczająca do zaspokojenia potrzeb biznesowych. Można zatem powiedzieć, że w Scrumie zespół stopniowo "przegryza się" przez projekt przerabiając po kawałku wizję zawartą w wymaganiach z backlogu na rzeczywisty, działający system, dostarczany w nowej wersji co kilka tygodni.

Miejsce na rynku

W firmach, które wdrożyły podejście agile dominuje kombinacja Scruma, jako metody zarządzania, w połączeniu z praktykami technicznymi XP (eXtreme Programming). A wśród firm, które wdrożyły podejście agile, w tym także Scrum, znajduje się sama śmietanka branży - Google, Yahoo czy Microsoft.

Zobacz również:

  • Jak zarządzać zespołem w pandemii?

Rozwój metody Scrum wspierają dwie konkurencyjne organizacje - Scrum Alliance oraz Scrum.org. Pierwsza jest organizacją non-profit kierowaną przez społeczność trenerów i praktyków Scruma, druga to osobista inicjatywa Kena Schwabera. Obie oferują autoryzowane szkolenia dla Scrum Masterów, Product Ownerów oraz developerów.

Znaczenie Scruma i agile w ogólności dostrzegło także PMI. W zeszłym roku delegacja PMI z Gregorym Balestrero uczestniczyła w konferencji Scrum Gathering. Istnieje także specjalistyczna grupa PMI AGILE.

Więcej informacji o metodzie Scrum można znaleźć na stronach Polskiej Grupy Scrum -http://www.scrum.org.pl/ - nieformalnej (jak dotąd) organizacji skupiającej praktyków i entuzjastów Scrum-a z całej Polski.

Uroda Scruma

Warto zwrócić uwagę na kilka zasadniczych zalet metody Scrum:

- krótkie iteracje - w praktyce najczęściej dwutygodniowe, sprzyjające intensywnej pracy,

- stała i szybka wymiana informacji,

- przejrzystość - w każdej chwili jest jasne, co zostało wykonane, co jest wykonywane oraz co będzie wykonywane w następnej kolejności, nie jest potrzebne budowanie żadnych raportów,

- adaptacyjność i krótka pętla zwrotna - zespół dokonuje inspekcji stanu swojej pracy codziennie, adaptując się do sytuacji, podobnie zespół wraz z Product Ownerem dokonuje inspekcji sytuacji w całym projekcie co każdy sprint i dostosowuje się do jego stanu, również kierownictwo może stale widząc stan projektu dostosowywać go do warunków w oparciu o rzeczywistość, a nie po omacku,

- eliminacja sztucznych podziałów - zamiast przerzucających odpowiedzialność i często skonfliktowanych ze sobą grup analityków, programistów i testerów Scrum wymusza tworzenie zespołów przyjmujących odpowiedzialność za fragment projektu i wspólnie pracujących na co dzień nad produktem,

- ułatwienie radzenia sobie ze skomplikowanymi wymaganiami - rozwiązywanie skomplikowanych problemów w sposób dla ludzkiego umysłu najłatwiejszy - po kawałku,

- równowaga między zmianą a stabilnością wymagań - Scrum tworzy równowagę pozwalającą efektywnie posuwać się do przodu, jednocześnie dając klientowi możliwość zmiany kształtu systemu: zespół ma zapewnioną stabilność na cały sprint, klient ma backlog, który może zmieniać do ostatniej chwili przed planowaniem kolejnego sprintu,

- szybsze osiągnięcie korzyści z projektu - ponieważ w każdym sprincie powstaje nowa, kompletna wersja produktu najczęściej możliwe jest rozpoczęcie używania budowanego systemu na długo przed ukończeniem całości zakładanej funkcjonalności. Oznacza to, że klient zaczyna osiągać korzyści ze swojej inwestycji jeszcze przed jej ukończeniem. W odróżnieniu od innych metod agile, Scrum dostarcza kompletnego pakietu, którego wdrożenie wymusza także niezbędne zmiany kulturowe w firmach. Przejrzystość obnaża problemy i dysfunkcje tak zespołów, jak i całych organizacji umożliwiając podjęcie działań naprawczych.


TOP 200