Ściślejsza kontrola TP SA

Urząd Regulacji Telekomunikacji (URT) wszczął postępowanie administracyjne, dzięki któremu Telekomunikacja Polska SA powinna zostać uznana za operatora dominującego na polskim rynku.

Urząd Regulacji Telekomunikacji (URT) wszczął postępowanie administracyjne, dzięki któremu Telekomunikacja Polska SA powinna zostać uznana za operatora dominującego na polskim rynku. Obowiązująca ustawa Prawo Telekomunikacyjne nakłada na operatora dominującego szereg obowiązków - m.in. konieczność przedstawienia ramowych umów międzyoperatorskich w zakresie podłączania sieci telefonicznych i wzajemnych rozliczeń. Do tej pory każdy z operatorów musiał te warunki negocjować indywidualnie.

Na mocy decyzji Marka Zdrojewskiego, prezesa URT, 57 operatorów świadczących tzw. powszechne usługi telekomunikacyjne musi w terminie 7 dni przedstawić informacje o wynikach finansowych, strukturze przychodów (z podziałem na wpływy z abonamentu i taryfikację połączeń), liczbę i rodzaj obsługiwanych łączy i abonentów.

Zobacz również:

  • Ta firma oskarża Facebooka o przywłaszczenie sobie jej nazwy
  • UE uchyla grzywnę antymonopolową nałożoną na Qualcomm

Prezes URT w porozumieniu z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, określi w drodze decyzji, który z operatorów ma pozycję dominującą, a który znaczącą na rynku usług powszechnych. Wszczęcie długo oczekiwanego postępowania administracyjnego stało się możliwe po opublikowaniu Rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie szczególnych kryteriów ustalania udziału operatora w rynku usług telekomunikacyjnych oraz sposobu określania ich udziału.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200