Ścieżka dobrych połączeń

W naukowej sieci POL-34/155 prowadzone są testy komunikacji głosowej Voice over IP.

W naukowej sieci POL-34/155 prowadzone są testy komunikacji głosowej Voice over IP.

Krajowa Szerokopasmowa Sieć Naukowa POL-34/155 oraz firmy Siemens i ProTel wykonały pierwszą w Polsce testową instalację systemu telefonii Voice over IP, opartego na rozwiązaniu HiPath Siemensa. Sieć VoIP ma łączyć 8 ośrodków naukowych zlokalizowanych w Poznaniu, Gdańsku, Warszawie, Łodzi, Krakowie, Gliwicach, Opolu i we Wrocławiu. "Przedsięwzięcie ma służyć doprecyzowaniu założeń projektu badawczego w ramach programu PIONIER, który wśród wielu celów strategicznych wymienia m.in. stworzenie systemu pracy grupowej wspomaganego przez system komunikacyjny nauki" - mówi Piotr Sąsiedzki z Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej, odpowiedzialny za nadzór wdrożenia rozwiązania HiPath z ramienia KSSN POL-34/155.

Głos bez ograniczeń

W ramach testów użytkownicy mają dostęp do 50 licencji systemu HiPath. Tyle właśnie sprzętowych i programowych telefonów IP zostanie rozmieszczonych w poszczególnych ośrodkach. Centralnym elementem rozwiązania jest serwer HiPath 5500 (może on działać z wykorzystaniem systemu Windows NT 4.0 lub 2000) - aplikacja, posiadająca funkcje klasycznej centrali PBX. Taki serwer umożliwia obsługę do 500 abonentów, dostarczając im nie tylko usługi telefoniczne, ale również obsługę poczty głosowej z możliwością nagrywania i przesyłania komunikatów jako załączników WAV do poczty elektronicznej.

Serwer komunikacyjny HiPath jest zlokalizowany w firmie ProTel w Poznaniu, gdzie za pośrednictwem bramki HiPath RG 2000 jest podłączony do lokalnej centrali telefonicznej włączonej do sieci PSTN. Komunikacja pomiędzy serwerem HiPath a użytkownikami końcowymi ośrodków naukowych odbywa się z wykorzystaniem sieci POL-34/155. "Ze względu na przepustowość tej sieci, wynoszącą 34 lub 155 Mb/s, zdecydowaliśmy się nie kompresować przesyłanego głosu. Każda rozmowa telefoniczna wykorzystuje więc pasmo 64 Kb/s, ale w przypadku pogorszenia warunków transmisji możliwe jest dynamiczne zastosowanie kompresji - nawet do pasma 5,7 Kb/s" - mówi Przemysław Kozłowski, dyrektor działu technicznego ProTel sp. z o.o.

Call center i portal

"W ramach testów rozwiązania HiPath w sieci POL-34/155 chcielibyśmy również uruchomić rozproszone call center oparte na technologii IP" - twierdzi Przemysław Kozłowski. Możliwości takie oferuje serwer HiPath 5500, który standardowo jest wyposażony m.in. w system IVR umożliwiający tworzenie systemów menu głosowych, obsługiwanych z wykorzystaniem wybierania tonowego.

Planowane jest również uruchomienie portalu dostępowego, który pozwoliłby inicjować połączenia telefoniczne bezpośrednio poprzez łącza z książki adresowej zawartej na stronie WWW.

Nie jedyni

HiPath firmy Siemens nie jest jedynym rozwiązaniem telefonii VoIP, testowanym w sieci POL-34/155. "Chcąc poznać dostępne na rynku technologie, testowaliśmy również rozwiązania Alcatela i Cisco Systems" - mówi Piotr Sąsiedzki.

System komunikacyjny, który będzie opracowywany w ramach programu PIONIER, ma pełnić rolę pomocniczą w stosunku do innych projektów tego programu, umożliwiając efektywną współpracę różnych zespołów poprzez zapewnienie komunikacji głosowej i wizualnej z wykorzystaniem sieci. "Naszym celem jest integracja dostępu użytkowników do wykorzystywanych narzędzi" - twierdzi Piotr Sąsiedzki.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200