Scentralizowany znaczy lepszy

W Banku Śląskim wdrożenie nowego systemu przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym stworzono systemy regionalne, w drugim połączono je w system scentralizowany.

W Banku Śląskim wdrożenie nowego systemu przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym stworzono systemy regionalne, w drugim połączono je w system scentralizowany.

Wdrożenie zintegrowanego systemu bankowego amerykańskiej firmy FiServ rozpoczęto w 1994 r., jego centralizacja zaś trwała prawie dwa lata. "Na początku moi współpracownicy liczyli, że konsolidację systemu uda nam się przeprowadzić w rok, ja jednak od początku byłem przekonany, że potrwa to co najmniej dwa lata, tyle ile inne wdrożenia o podobnej skali" - powiedział Cornelius Van Rossem, dyrektor pionu informatyki w Banku Śląskim. W rezultacie powstał w pełni scentralizowany system działający on-line w sieci ok. 200 oddziałów. System pozwala obecnie na przeprowadzanie ok. 40 tys. transakcji na godzinę, miesięcznie zaś obsługuje 10 mln operacji.

Od szczegółu...

Budowa systemu informatycznego Banku Śląskiego odbywała się w dwóch etapach. Przed ponad 4 laty stworzono 9 rejonowych systemów informatycznych połączonych siecią rozległą. W systemach zbudowanych na maszynach AS/400 wykorzystano rozwiązania ICBS i PS Teller oraz produkty do obsługi usług typu home banking, stworzone przez amerykańską firmę FiServ. W systemach pracuje także wiele aplikacji autorskich, przeznaczonych do weryfikacji podpisów, a także obsługi bankomatów i kart debetowych w trybie on-line.

Równolegle z tworzeniem struktury regionalnej rozpoczęto prace nad budową regionu centralnego, który miał posłużyć jako baza do pełnej centralizacji systemu. W ramach tego przedsięwzięcia stworzono sieć rozległą wraz z wykorzystującą satelitarne łącza Telbanku siecią zapasową. Równocześnie stworzono tam ośrodek zapasowy, który może przejąć działania systemu podstawowego w ciągu nie dłużej niż 3 godzin.

... do ogółu

W 1996 r. przystąpiono do procesu centralizacji systemu. Projekt polegał głównie na scalaniu regionalnych baz danych, a także przejmowaniu przez aplikacje systemu centralnego wszystkich funkcji systemów regionalnych, w tym obsługi klientów home bankingu. Na system centralny przełączono także routing stacji roboczych użytkowników - przy czym systemy rejonowe nadal spełniają rolę węzłów sieci rozległej. Za ich pośrednictwem odbywa się także obsługa bankomatów.

Wszystkie działania, związane z konsolidacją systemu, odbywały się w weekendy, tak aby nie przerywać pracy oddziałów banku. Wówczas do systemu stale włączano nowe placówki. W czasie 4 lat procesu wdrożenia scentralizowanego rozwiązania utworzono ok. 100 nowych placówek banku. Zainstalowano także ponad 150 nowych bankomatów. Równocześnie zakończono projekt budowy hurtowni danych. Nie zaprzestano również opracowywania i integracji aplikacji do obsługi nowych produktów bankowych.

Po dwóch latach powstał w pełni zintegrowany system informatyczny ze skonsolidowanymi bazami danych, zapewniający jednolitą obsługę wszystkich produktów i operacji bankowych, umożliwiający przeprowadzanie scentralizowanych elektronicznych rozliczeń wewnątrz i na zewnątrz banku. Dokonano także pełnej konsolidacji wszystkich usług bankowych. "Dzięki nowemu systemowi możemy znacznie szybciej zaoferować klientowi nowe produkty bankowe" - stwierdził Michał Juroff, dyrektor departamentu badań i rozwoju architektury systemów teleinformatycznych. "Dostęp do wszystkich baz danych z poziomu każdego oddziału powoduje, że wprowadzenie nowej usługi nie będzie musiało wiązać się z wieloma pracami przygotowawczymi. Wystarczy stworzyć nowe procedury i napisać odpowiednią aplikację" - skonkludował.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200