Satelity z TP S.A.

Telekomunikacja Polska SA jest zaangażowana w projekt sieci telefonii satelitarnej ICO-Net.

Telekomunikacja Polska SA jest zaangażowana w projekt sieci telefonii satelitarnej ICO-Net.

Telekomunikacja Polska SA od 1995 r. jest jednym z udziałowców ICO Global Communications, konsorcjum pracującego nad systemem światowej telefonii satelitarnej, konkurencyjnym dla bardziej znanego projektu Iridium. Największym udziałowcem ICO (10%) jest organizacja Inmarsat. Pozostałe akcje należą do operatorów i producentów sprzętu telekomunikacyjnego z 44 krajów. System ma działać od roku 2000. Cena minutowego połączenia będzie wynosić od 1,5 do 2 USD.

Sieć satelitów

ICO ma oferować globalne usługi satelitarne korzystające z sieci 12 satelitów znajdujących się na wysokości 10 km nad ziemią. Każdy z nich ma objąć swym zasięgiem ok. 30% powierzchni globu i obsługiwać jednocześnie 4,5 tys. rozmów telefonicznych. Pierwsze satelity będą wprowadzone na orbitę w 1998r.

Oprócz satelitów, w skład sieci ICOüNet mają wejść również stacje dostępowe, tzw. SAN-y (Satellite Access Node). Jednym z ich podstawowych zadań będzie wybór satelity, za pomocą którego zostanie nawiązane konkretne połączenie. Każdy zostanie wyposażony w kilka anten oraz bazę danych, zawierającą informacje m.in. o klientach i ich aktualnym położeniu.

Rynek i ustawy

Inmarsat zamierza oferować usługi w ramach ICO przede wszystkim dla użytkowników podróżujących jachtami i innymi małymi jednostkami morskimi, a także samolotami. Ponadto grono odbiorców mają stanowić często podróżujący biznesmeni i mieszkańcy terenów, gdzie brak jest rozwiniętej infrastruktury telekomunikacyjnej. Zdaniem przedstawicieli Centrum Usług Satelitarnych Telekomunikacji Polskiej S.A. w Psarach, łączność satelitarna może także stanowić alternatywę działających już systemów telefonii komórkowej.

Obecnie obowiązujące w Polsce przepisy uniemożliwiają korzystanie z takich usług ze względu na zagwarantowany TP SA monopol w ruchu międzynarodowym. Liberalizacja rynku usług międzynarodowych nastąpi prawdopodobnie nie wcześniej niż w 2003 r. Jak twierdzą przedstawiciele Centrum Usług Satelitarnych, wystąpili oni do Ministerstwa Łączności z prośbą o określenie terminów otwarcia rynku na usługi o charakterze międzynarodowym, starając się wspierać tego typu inicjatywy. Wiążącej odpowiedzi jednak nie należy spodziewać się wcześniej niż za kilka miesięcy.


TOP 200