Samochodowa karta serwisowa

Znaleziono jeszcze jedno nowe zastosowanie dla kart Smart - małych mądrych kart plastykowych z mikroprocesorem.

Znaleziono jeszcze jedno nowe zastosowanie dla kart Smart - małych mądrych kart plastykowych z . Producent kart, firma AT&T, i wytwórca czytnika - Nippondenso (należący do tego samego japońskiego koncernu, co producent samochodów Toyota) zawarli umowę w sprawie wspólnego opracowania karty serwisowej dla samochodów. Ma być ona instalowana w tradycyjnym schowku na rękawiczki, obok tablicy rozdzielczej i będą na nią nanoszone wszystkie informacje o pracach związanych z obsługą wozu, a więc okresowe serwisy, wszystkie naprawy i czynności konserwacyjne. Tym samym skończy się nabijanie w butelkę przez nieuczciwych sprzedawców i każdy nabywca używanego samochodu będzie miał całkowitą orientację co do jego poprzednich losów.


TOP 200