Sam na sam

Pekao SA - jako jeden z pierwszych banków - oferuje za pośrednictwem swoich bankomatów usługi dodatkowe.

Pekao SA - jako jeden z pierwszych banków - oferuje za pośrednictwem swoich bankomatów usługi dodatkowe.

Od niedawna Bank Pekao SA, oprócz zwykłej wypłaty gotówki, postanowił za pośrednictwem swoich bankomatów zaoferować klientom, ale jedynie tym, którzy dysponują kartą Maestro wydawaną do Eurokonta, także inne rodzaje usług. Pierwszą z nich, proponowaną jeszcze w ubiegłym roku, było umożliwienie sprawdzenia stanu rachunku. Saldo to podawane jest na koniec poprzedniego dnia z uwzględnieniem wszystkich późniejszych operacji dokonanych za pośrednictwem bankomatów i terminali POS oraz ustalanej indywidualnie wielkości salda debetowego. Informacja ta, początkowo wyświetlana na ekranie bankomatu, obecnie drukowana jest na potwierdzeniu wypłaty.

"Zaskoczyło nas, że klienci z takim entuzjazmem przyjęli tę usługę. Spowodowało to prawie dwukrotne zwiększenie liczby transakcji. Klienci bowiem, zwykle po wypłacie gotówki, sprawdzali swoje saldo, by dowiedzieć się, czy ich operacja została prawidłowo zarejestrowana" - mówi Janusz Strzelecki, zastępca dyrektora Centrum Kart i Czeków Banku Pekao SA - Grupa Pekao SA.

Depozyt w bankomacie

Drugą, jak na polski rynek, nowatorską usługą było umożliwienie dokonywania za pośrednictwem bankomatu operacji depozytowej. Klient może otrzymać z tego urządzenia kopertę, włożyć do niej pieniądze lub czeki i np. zlecić przelanie ich na swoje konto lub otworzyć lokatę terminową. Możliwe jest również złożenie dyspozycji bezgotówkowej. "Jednak nie we wszystkich urządzeniach naszej sieci jest to możliwe. Pierwsze kupowane przez nas bankomaty nie miały modułu depozytowego" - mówi przedstawiciel banku.

Wkrótce w sieci bankomatowej Pekao SA pojawi się również możliwość zmiany numeru PIN. Bank ten zamierza także akceptować karty chipowe, gdy pojawią się one na polskim rynku. W przypadku tzw. elektronicznych portmonetek (jednej z ich wersji), klienci będą mogli przelewać na nie ze swojego konta pieniądze w postaci impulsów elektronicznych o określonej wartości, np. 1 zł.

Ograniczenia systemów oddziałowych

Wprowadzenie każdej nowej usługi związane jest z dokonaniem odpowiednich zmian w oprogramowaniu i systemie obsługującym bankomaty, a często i aplikacji w urządzeniach. W przypadku bankomatów zmianami oprogramowania zajmują się producenci, dokonujący ich w ramach serwisu.

W zależności od rodzaju usługi system musi sprawdzać inne dane. Głównie dotyczy to takich informacji, jak np. fakt, czy rachunek istnieje i czy są na nim środki umożliwiające wypłatę żądanej kwoty. Toteż - zdaniem Janusza Strzeleckiego - jeszcze długo polskie banki nie będą mogły powszechnie udostępnić za pośrednictwem bankomatu lub innego urządzenia usługi związanej np. z elektronicznymi przelewami. Przy jej dokonaniu konieczne jest bowiem skontrolowanie, czy dane konto istnieje, czy osoba zlecająca transakcję jest jego właścicielem oraz, jeśli ma to zostać dokonane automatyczne, czy istnieje konto odbiorcy.

"Aby to zapewnić, banki powinny albo stworzyć wspólną bazę danych o rachunkach, albo też mieć systemy centralne, które komunikowałyby się między sobą" - mówi zastępca dyrektora Centrum Kart i Czeków Pekao SA. Ze względu na różny stopień zaawansowania prac związanych z wdrażaniem systemów scentralizowanych w polskich instytucjach finansowych, proces ten będzie trwał jeszcze wiele lat. "Myślimy jednak, aby umożliwić automatyczne przelewy wewnątrz naszego banku, chociaż operacja taka może być wykonana również poprzez funkcję depozytową bankomatu" - dodaje Janusz Strzelecki.

Nowa platforma

Po podpisaniu umowy konsolidacyjnej we wrześniu 1996 r. bank Pekao SA rozpoczął proces podłączania do swojego systemu bankomatów pozostałych trzech banków wchodzących w skład Grupy Pekao SA (Powszechnego Banku Gospodarczego z Łodzi, Banku Depozytowo-Kredytowego z Lublina i Pomorskiego Banku Kredytowego ze Szczecina).

Lider grupy ma blisko 230 tego typu urządzeń podłączonych do swojej sieci, razem z pozostałymi trzema bankami jest ich łącznie ok. 330 (do końca tego roku ma być 600). Dzięki temu Grupa znalazła się wśród trzech największych operatorów sieci bankomatów w Polsce obok banku PKO BP i komercyjnej instytucji Euronet. Obie mają po ok. 300 tego typu urządzeń.

Wszystkie bankomaty pracujące w sieci Pekao SA podłączone są do systemu Trans 24 amerykańskiej firmy ACI. Jest to system działający w trybie on-line, rejestruje więc natychmiast każdą przeprowadzoną transakcję. Poza siecią, a więc w trybie off-line pracują tylko nieliczne bankomaty niektórych członków grupy. Ich podłączanie na razie zostało na pewien okres wstrzymane. Przedstawiciele banku czekają bowiem na zakończenie migracji na bardziej wydajną platformę. Powodem zmiany, oprócz zwiększającej się liczby bankomatów pracujących w sieci, są kłopoty z wydajnością obecnie stosowanej platformy RISC.

Pekao SA zdecydowało się w związku z tym na zakup komputera typu mainframe, który - jak zapewniają przedstawiciele banku - może obsłużyć nawet do 10 tys. tego typu urządzeń. System zacznie na nim działać w lipcu br.


TOP 200