Sąd nad Androidem już w marcu

Wówczas zaplanowano pierwszą rozprawę sądową w sprawie sporu o prawa do stworzonej na potrzeby środowiska Android implementacji silnika Java. Wedle zapowiedzi, postępowanie ma być realizowane w trybie przyspieszonym. Niewykluczone więc, że decyzja, która może zaważyć na dalszych losach systemu Google Android zapadnie jeszcze w tym kwartale.

Proces sądowy ma zakończyć - trwający od ponad 1,5 roku - spór między Oracle i Google. W sierpniu 2010 r. przedstawiciele Oracle zarzucili twórcom środowiska Android bezprawne wykorzystanie chronionych prawem rozwiązań technologicznych. Zarzuty dotyczą m.in. rzekomego naruszenia patentów dotyczących rozwiązań związanych z kontrolą dostępu do zasobów sprzętowych, obsługą klas danych oraz interpretacji kodu maszynowego i wirtualizacji. Zdaniem przedstawicieli Oracle, w straty poniesione wyniku naruszenia praw do technologii Java mogą sięgać nawet 2,6 mld USD! W lipcu 2011 r. sędzia William Alsup zdecydował jednak, że kwota wyjściową do negocjacji ewentualnego odszkodowania dla Oracle powinna sięgać 100 mln USD. W ramach postępowania przygotowawczego odrzucono ponad połowę pierwotnych zarzutów ze strony przedstawicieli Oracle.

Prowadzący sprawę sędzia William Alsup zapowiada, że proces będzie realizowany w trybie przyspieszonym. Zgodnie z zapowiedziami w ramach pierwszej fazy każda ze stron będzie miała dwa dni na przedstawienie zgromadzonych materiałów i własnego stanowiska w sprawie rzekomego naruszenia praw własności intelektualnej. Druga faza procesu potrwa trzy dni i ma skupiać się na roszczeniach dotyczących ochrony patentowej. Zgodnie z amerykańskim prawem, pod koniec odpowiednich etapów postępowania ostateczne decyzje w sprawie roszczeń związanych z ochroną własności intelektualnej i patentami podejmie ława przysięgłych. Ostatnia, trzecia faza procesu ma dotyczyć pozostałych kwestii - w tym m.in. roszczeń finansowych.

Zobacz również:

Zdaniem analityków decyzja w procesie między Oracle i Google może mieć kluczowe znaczenie dla dalszych losów systemu Android. Niewykluczone, że w razie decyzji potwierdzającej zasadność roszczeń Oracle władze Google zdecydują się przerzucić koszty licencjonowania rozwiązań technicznych na producentów telefonów i tabletów bazujących na środowisku Android. To z kolei może odbić się na wzroście cen tego typu urządzeń.


TOP 200