SWD dla łódzkiej policji

Na początku bieżącego tygodnia uruchomiono System Wspomagania Dowodzenia (SWD), zbudowany przez Optimus SA dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Na początku bieżącego tygodnia uruchomiono System Wspomagania Dowodzenia (SWD), zbudowany przez Optimus SA dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

SWD ma zapewniać efektywne dowodzenie i zarządzanie zasobami policyjnymi funkcjonującymi w dużych aglomeracjach miejskich oraz kierowanie na danym terenie służbami, takimi jak: siły patrolowe, siły ruchu drogowego, kompanie wywiadowcze i inne. Ponadto ma zoptymalizować działania policji w zakresie przyjmowania, rejestrowania i zarządzania informacjami o zdarzeniach oraz wspomagania w dynamicznym przydziale zasobów do ich obsługi. System upraszcza przyjmowanie zgłoszeń, umożliwiając dostęp do informacji o miejscu, z którego nadeszło zgłoszenie, do danych o rozmieszczeniu sił i środków oraz zapotrzebowaniu na wybrane z nich.

Zobacz również:

  • Linux 6.0 – już jest

System przyjmuje i rozpowszechnia informacje z publicznej sieci telefonicznej (numery alarmowe 997 i 112), zgłoszeń indywidualnych, komunikatów od patroli policyjnych i innych służb ratunkowych, z łączności radiowej i poczty elektronicznej.

Po wstępnym wprowadzeniu zdarzenia jest ono umieszczane na liście zdarzeń do obsługi. Dyspozytor uwzględniając specyfikę danego faktu dokonuje przypisania odpowiednich zasobów. W momencie przypisania patrolu do obsługi zdarzenia, niezbędne dane są przesyłane do mobilnego terminala, co pozwala na zapytania w trakcie interwencji.

Każda informacja przepływająca przez system jest rejestrowana w jego bazach danych. W systemie znajdują się interaktywne narzędzia służące do zarządzania systemem i sporządzania raportów, których wykorzystanie wraz z danymi zgromadzonymi w systemie umożliwia uzyskanie informacji dotyczących czasu, miejsca i rodzaju zaistniałych zdarzeń, dyslokacji sił i środków, wzajemnych zależności między zdarzeniami, stopnia i rodzaju zagrożenia w poszczególnych rejonach, możliwości określenia działań prewencyjnych oraz wiele innych.

Organizacja systemu SWD, poza stałą obsługą zgłoszeń, umożliwia także sprawne dowodzeniem sztabowe w sytuacjach kryzysowych, wymagających użycia różnorodnych, specjalnie wydzielonych sił - m.in. podczas zabezpieczenia imprez masowych, wizyt VIP-ów, pilotowania pojazdów specjalnych, manifestacji. SWD może współdziałać z innymi służbami ratowniczymi np. ze strażą miejską, strażą pożarną i pogotowiem ratunkowym.

W skład łódzkiego Systemu Wspomagania Dowodzenia wchodzą następujące główne moduły aplikacji SWD: dostęp do zewnętrznych baz danych (z poziomu terminali mobilnych - do Krajowego Systemu Informacji Policyjnej i Centralnej Bazy Danych PESEL), dynamicznej lokalizacji patroli mobilnych (zainstalowane odbiorniki nawigacji satelitarnej GPS w 125 radiowozów, zaopatrzonych ponadto w terminale mobilne oraz cyfrowe radiotelefony), telekomunikacyjny, radiokomunikacyjny, wizualizacji wielkoformatowej (ekran wielkoformatowy 4x3 [m] w centrum SWD), rejestracji korespondencji, monitoringu TV miasta (kamery rozmieszczone w 21 newralgicznych punktach miasta), ochrony obiektu oraz zasilania gwarantowanego (UPSy, agregaty prądotwórcze).

Implementacje SWD zostały zaplanowane w pierwszej kolejności w Warszawie, Szczecinie, Łodzi i Krakowie, następnie w Gdańsku i Katowicach.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200