STGroup usunięty z GPW

Zarząd giełdy postanowił, że 23 października spółka zostanie usunięta z indeksu TechWIG. Powodem jest wystąpienie uzasadnionych przesłanek utraty płynności obrotu akcjami STGroup.

Po jutrzejszej sesji warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych STGroup SA zostanie usunięta z listy uczestników indeksu TechWIG. Zarząd Giełdy umotywował swoją decyzję faktem złożenia przez STGroup wniosku o rozpoczęcie postępowania upadłościowego. Od 24 października indeks TechWIG będzie liczył 21 spółek.

Zobacz również:


TOP 200