SQL 7 - od laptopa po klaster

Największym producentom baz danych przybył poważny konkurent. Microsoft zaprezentował wreszcie komercyjną wersję serwera baz danych SQL Server 7.0.

Największym producentom baz danych przybył poważny konkurent. Microsoft zaprezentował wreszcie komercyjną wersję serwera baz danych SQL Server 7.0.

Nowy serwer baz danych Microsoft SQL Server 7.0 ma być produktem przeznaczonym do różnorodnych zastosowań, m.in. do obsługi użytkowników pracujących z komputerami przenośnymi, handlu elektronicznego, obsługi terabajtowych baz danych i dużych hurtowni danych.

Bazowy kod źródłowy stanowił podstawę do opracowania różnych wersji systemu. Ten sam wykorzystywany jest w wersji serwera działającego na laptopie z Windows 95 lub 98 (gdzie w przyszłości zastąpi bazę Accessa) i wieloprocesorowych klastrów, pracujących pod kontrolą Windows NT Enterprise. Ma to zapewnić swobodne przenoszenie aplikacji między tymi platformami bez zmiany kodu.

Motor bazy danych

Podstawowe cele, jakie chciał osiągnąć Microsoft w systemie do zarządzania bazami danych SQL Server 7.0, to łatwość użycia, skalowalność i wysoka niezawodność. Łatwość użycia ma polegać na tym, by użytkownik SQL 7.0 nie miał świadomości korzystania z serwera bazy danych. Skalowalność wyraża się w tym, że system Microsoftu zaprojektowano tak, aby można było używać go do każdej aplikacji bazodanowej, zarówno dla jednego użytkownika, jak i dużego przedsiębiorstwa.

Aby usprawnić działanie, z systemu wyeliminowano pewne specyficzne cechy oryginalnego motoru bazy danych (odziedziczonego z unixowego produktu Sybase). Microsoft zintegrował go z systemem plików Windows NT. W nowym SQL Serverze uproszczono administrowanie i zapewniono automatyczne dostosowanie przestrzeni dyskowej do rozmiarów bazy danych, a także opracowano narzędzia do zarządzania i określania wydajności bazy.

W stosunku do SQL Server 6.x w nowej wersji systemu poprawiono skalowalność przez dynamiczne zarządzanie pamięcią, obsługę dużych buforów pamięciowych (ponad 4 GB) pozwalających na ładowanie całej bazy do pamięci, dynamiczną blokadę na poziomie rekordu, jednej/wielu stron lub tabeli. Ulepszono procesor zapytań z optymalizatorem do obsługi dużych baz danych i skomplikowanych zapytań, wykorzystujący na bieżąco dane statystyczne o rozkładzie danych w bazie. W przypadku wykorzystywania SQL Server 7.0 na systemie wieloprocesorowym zapewniono równoległe wykonywanie zapytań.

SQL Server 7.0 może pracować na systemach komputerowych SMP, wykorzystując moc obliczeniową do 8 procesorów intelowskich, oraz na klastrach dwóch komputerów działających pod Windows NT w konfiguracji fail-over (jeden komputer funkcjonuje jako system awaryjny przejmujący pracę drugiego).

Znacznie usprawniono możliwości replikacji bazy. Dopuszczalna jest jednoczesna aktualizacja zawartości baz w wielu lokalizacjach podległych, co jest szczególnie wygodne dla organizacji z rozproszoną strukturą baz danych. Możliwa jest również replikacja przez Internet.

Podobnie jak w poprzedniej wersji 6.5, w SQL Server 7.0 dostępny jest generator zapytań English Query, tworzący zapytania SQL z prostych zdań języka angielskiego, co ma być pomocnym narzędziem w zastosowaniach handlu elektronicznego. Obsługę aplikacji wielojęzycznych realizują wbudowane tabele kodowania znaków narodowych Unicode.

Hurtownie danych

Obsługę hurtowni danych zapewnia serwer wielowymiarowej bazy danych OLAP znany pod nazwą Plato. Dokonuje on wstępnego zagregowania danych w celu umożliwienia szybkiego dostępu do danych analitycznych. Wbudowany heurystyczny model służy do określenia wyważonego podziału na wymiary zagregowane wstępnie i agregowane na bieżąco, co zapewnia możliwość dostosowania działania SQL Servera do specyfiki aplikacji i potrzeb użytkowników.

Wbudowany moduł do transformacji danych służy do utrzymywania hurtowni danych, umożliwiając określenie warunków importu, przekształcenie ich do żądanej postaci i eksportu danych z hurtowni.

Integracja z repozytorium

Metadane w repozytorium określają struktury danych, ich odwzorowania na realia biznesowe i powiązania między danymi w systemach rozproszonych. Do repozytorium mają dostęp również aplikacje z pakietu Microsoft Office 2000. Podstawowym narzędziem analitycznym OLAP ma być Excel 2000.


TOP 200