SPSS i Business Objects rozpoczną współpracę

Business Objects (BO) rozszerza ofertę o aplikacje do analizy predyktywnej SPSS, które będą dostępne z poziomu platformy analitycznej Business Objects XI. Według obserwatorów rynku, BO powinno "dokupić" twórcę rozwiązań typu data mining, a do SPSS firmie tej chyba "najbliżej". Może więc to porozumienie OEM stanowi zapowiedź kolejnej transakcji na rynku BI.

Rozwiązanie do analizy predyktywnej w Business Objects XI ma się przyczynić do zwiększenia dostępności aplikacji prognostycznych dla mniejszych firm. Połączenie środowisk analitycznych obu firm zakłada m.in., że system prognozowania SPSS będzie miał bezpośredni dostęp do repozytorium danych systemu XI. Pierwsze narzędzia stworzone na mocy zawartej umowy mają trafić do sprzedaży w pierwszej połowie 2008 r.

Według przedstawicieli Business Objects, który ma niebawem zostać przejęty przez SAP, podjęte działania mają na celu realizację koncepcji BI 2.0. Zakłada ona stworzenie aplikacji analitycznych bardziej dostosowanych do potrzeb i możliwości użytkowników biznesowych, a nie analityków. "Obserwujemy podobny trend rynkowy od pewnego czasu. SAP również podejmuje tego typu działania. Złożoność procesu analizy predyktywnej pozostanie niewidoczna dla użytkowników. Za pomocą jednego kliknięcia myszką uzyskają oni dostęp do zaawansowanym prognoz" - twierdzi James Thomas z Business Objects. Trend zwany BI 2.0 w pewnym sensie jest podobny do ruchu związanego z Web 2.0, zakłada dużą interaktywność i jednoczesną dostępność generowanych dynamicznie różnorodnych informacji.

Business Objects nie zamierza zintegrować - w ramach platformy XI - pełnej funkcjonalności narzędzi SPSS, ponieważ są one zbyt złożone. James Thomas uważa jednocześnie, że oferta stworzona wraz z SPSS "uprości prognozowanie otoczenia i sytuacji przedsiębiorstwa w przyszłości oraz umożliwi lepsze zrozumienie powstających się trendów i anomalii dotyczących m.in. sprzedaży". Zdaniem Josha Greenbauma z Enterprise Applications Consulting, na zawarciu umowy OEM najwięcej zyskają średniej wielkości firmy. "Zakładając, że takie rozwiązanie będzie odpowiednio proste w obsłudze, efekt końcowy może mieć bardzo duże znaczenie, zwłaszcza dla mniejszych firm, nie dysponujących dotychczas dostępem do tego typu narzędzi analitycznych" - uważa.

Analiza predyktywna umożliwia wnioskowanie w przyszłość na podstawie modelu matematycznego zbudowanego w oparciu o dane bieżące i historyczne. Integracja systemu predykcji z aplikacjami BI ułatwi m.in. prognozowanie różnorodnych danych związanych z funkcjonowaniem poszczególnych przedsiębiorstw, jak i całego rynku. Eksperci przewidują, że w najbliższych latach znacznie wzrośnie liczba rozwiązań rodziny Business Intelligence połączonych z systemami prognostycznymi. Duża liczby informacji zapisanych w repozytorium środowiska analitycznego sprzyja takiemu kierunkowi rozwoju.


TOP 200