SNI i KSR

Siemens-Nixdorf Informationssysteme AG wchodzi na rynek jako dystrybutor systemów RISC zdolnych do równoległego przetwarzania, produkowanych przez Kendall Square Research Corp. KSR wprowadził te komputery na rynek amerykański w czerwcu ub.r.

Siemens-Nixdorf Informationssysteme AG wchodzi na rynek jako dystrybutor systemów RISC zdolnych do równoległego przetwarzania, produkowanych przez Kendall Square Research Corp. KSR wprowadził te komputery na rynek amerykański w czerwcu ub.r.

Od tego czasu sprzedał tyle samo systemów w Europie, co w USA. Seria komputerów KSR1 wyposażana jest w 64-bitowe procesory w liczbie od 8 do 1088. Szczytowa moc obliczeniowa KSR1 wynosi 43 tys. MIPS. Szczególną zaletą tej serii jest możliwość programowania aplikacji w tradycyjnej architekturze wielodostępu. Aplikacje te są następnie automatycznie kompilowane w sposób umożliwiający ich wykorzystanie w trybie przetwarzania równoległego. SNI oferuje najskromniejszy model KSR1 z 8 procesorami, 256 MB pamięci cache i 10 GB pamięci masowej za 1 mln DM (625 USD). Zdaniem obserwatorów, przyjęcie funkcji pośrednika przez SNI dowodzi, że firma ta rezygnuje z produkcji własnych komputerów, działających w trybie przetwarzania równoległego.


TOP 200