SMS popularniejszy niż e-mail

Liczba mieszkańców Starego Kontynentu wysyłających krótkie wiadomości tekstowe przewyższa liczbę europejskich użytkowników poczty elektronicznej. Tak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez firmę Gartner G2.

Około 62% dorosłych Europejczyków posiada już telefon komórkowy, zaś 41% z nich korzysta z SMS-ów. Dla porównania, 30% mieszkańców Europy używa Internetu i poczty elektronicznej. Liczba osób korzystających z SMS-ów rośnie przy tym dynamiczniej. W ubiegłym roku było ich 28%, podczas gdy internauci stanowili 29% europejskiej populacji.

SMS-y są szczególnie popularne w Wielkiej Brytanii, gdzie 49% dorosłych regularnie ich używa. Dla porównania, z Internetu korzysta 39% Brytyjczyków. W Niemczech korzystających z usług SMS jest nieco mniej - 43%, zaś internauci to 29% ogółu. We Francji wartości te wynoszą odpowiednio 30% i 25%.

Zobacz również:

Gartner sugeruje, że w niedługim czasie SMS-y dla niektórych działów gospodarki (np. dla reklamy czy marketingu) mogą mieć większe znaczenie niż Internet. Jednakże, zdaniem Gartnera, operatorzy komórkowi powinni położyć dziś większy nacisk na odpowiedzialne prowadzenie "mobilnego marketingu", tak aby nie stał się on ważniejszy od usług komunikacji między użytkownikami telefonów komórkowych.


TOP 200