SIMPLE na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

Władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wybrały firmę SIMPLE do budowy zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania uczelnią w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie”.

Wdrożenie platformy SIMPLE.EDU zostanie przeprowadzone w obszarach: Finanse i Księgowość, Majątek Trwały, Zarządzanie Personelem, Obrót Towarowy, Zamówienia Publiczne oraz Budżetowanie i Kontroling z portalem dysponentów budżetu.

Rozwiązanie SIMPLE.EDU, które zastąpi dotychczas eksploatowany rozproszony system, usprawni realizację procesów administracyjnych, poczynając od obsługi kadrowo-płacowej 3500 pracowników zatrudnionych w UWM, poprzez ewidencjonowanie majątku uczelni i wyliczanie amortyzacji, po obszar Business Intelligence, który zapewni UWM dostęp do raportów i analiz biznesowych, ukazujących rentowność poszczególnych obszarów jednostki.

Spółka SIMPLE wykona analizę potrzeb Uniwersytetu, na podstawie której zostaną zrealizowane prace wdrożeniowe oraz integracyjne.


TOP 200