SCO zniknie z Nasdaq?

Władze nowojorskiej giełdy ostrzegły zarząd SCO Group o możliwym wykreśleniu firmy z listy notowanych spółek, w związku z niedostarczonym na czas rocznym raportem finansowym. SCO zamierza złożyć wyjaśnienia, co odwlecze moment jej wykluczenia z indeksu. Rzecznik SCO Group zapewnia, że gotowy raport wkrótce zostanie dostarczony.

Giełda wystosowała ostrzeżenie ponieważ SCO w przewidzianym ,przez amerykańską komisję nadzorującą giełdy (SEC), terminie 90 dni od daty zakończenia roku obrachunkowego 31 października) nie dostarczyło rocznego raportu finansowego (10-K).

Możliwość opóźnienie SCO sygnalizowała w specjalnym komunikacie giełdowym dwa tygodnie temu. Prowadząca audyt wyników finansowych spółka KPMG poprosiła bowiem o dodatkowe informacje dotyczące księgowania zakupów akcji pracowniczych.

SCO Group w IV kw. odnotowało przychody w wysokości 10 mln USD, wobec 24,2 mln USD rok wcześniej. Roczna sprzedaż spółki spadła z 79,2 mln do 42,8 ml USD. Kwartalna strata firmy wyniosła 6,6 mln USD, zaś roczna 28,6 mln USD. Na wynik finansowy firmy wpływ miały m.in. koszty sądowych postępowań w które zaangażowane jest SCO - wyniosły one 19,7 mln USD.

Piątkowe notowania rozpocznie już pod innym symbolem - SCOXE (wcześniej SCOX), który sygnalizuje, że firma zalega z dostarczeniem raportu. Finanse to nie jedyny kłopot spółki - niedawno amerykański sąd orzekł, że SCO wciąż nie podało konkretnych dowodów na to, co zarzuca IBM-owi.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200