SAS wspiera zrównoważony rozwój

Firma udostępniła nową, zintegrowaną platformę technologiczną, SAS for Sustainability Management, wspomagającą podejmowanie decyzji dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Aplikacja mierzy następujące trzy wskaźniki: wyniki ekonomiczne, wpływ na środowisko naturalne oraz wpływ na otoczenie społeczne (Triple Bottom Line), przy jednoczesnym uwzględnieniu celów różnych grup interesariuszy. W oparciu o te wskaźniki dokonuje się korekt strategii, identyfikuje związki przyczynowo-skutkowe, opracowuje scenariusze oraz wprowadza innowacje.

Rozwiązanie oferowane przez SAS umożliwia m.in. przeprowadzanie symulacji ilości wytwarzanych gazów cieplarnianych, realizacjI celów dotyczących ograniczenia ilości odpadów oraz pozostałych celów, dzięki którym można bardziej efektywnie przewidywać skutki podejmowanych działań oraz zarządzać wpływem naszego działania na otoczenie.

Rozwiązanie SAS for Sustainability Management oparte jest na platformie technologicznej SAS Enterprise Intelligence Platform.


TOP 200