SAS w Poznaniu

SAS Institute podpisał porozumienie o współpracy z Akademią Ekonomiczną w Poznaniu.

Dzięki temu porozumieniu narzędzia SAS będą wykorzystywane zarówno do pracy naukowej jak i dydaktycznej w kilku katedrach poznańskiej Akademii Ekonomicznej. Z oprogramowanie SAS będą mogli korzystać studenci na zajęciach m.in. z ekonometrii, badań operacyjnych, programowania komputerowego, programowania logicznego i obiektowego, zintegrowanych systemów informacyjnych, data warehousing, systemów wspomagania decyzji, oraz z zakresu statystyki.

Porozumienie jest ukoronowaniem kilkuletniej współpracy polskiego oddziału SAS Institue z Akademią w Poznaniu. Dzięki dotychczasowym działaniom firmy SAS, mury uczelni opuszcza co roku grupa studentów, która nie tylko posiada teoretyczną wiedzę na temat oprogramowania SAS, ale także potrafi wykorzystać je w przyszłej pracy zawodowej.