SAP ze wsparciem

Poznańska firma Business Consulting Center wprowadziła do oferty usługi wsparcia aplikacyjnego dla firm korzystających z oprogramowania SAP.

Użytkowany przez klienta system jest zdalnie monitorowany pod kątem występowania błędów. W ramach stałej opłaty, konsultanci BCC zdalnie wspierają użytkowników w rozwiązywaniu problemów pojawiających się przy bieżącej obsłudze systemu. Zakres działań BCC jest ściśle określony w umowie. Usługi wsparcia aplikacyjnego dotyczą następujących funkcjonalności SAP: rachunkowości finansowej i środków trwałych, kontrolingu, gospodarki materiałowej, sprzedaży i dystrybucji oraz modułu HR. BCC pozyskała już pierwszych klientów na nową usługę, m.in. Opoczno SA.

Zobacz również:


TOP 200