SAP zapowiada nowe aplikacje biznesowe bazujące na technologii in-memory

Systemy niemieckiego producenta mają być rozwijane pod kątem maksymalnego spożytkowania dostępnych w czasie rzeczywistym informacji o zmianach zachodzących w otoczeniu biznesowym. Mechanizmy przetwarzania danych w pamięci operacyjnej będą stopniowo integrowane we wszystkich aplikacjach biznesowych SAP.

Najważniejszymi trendami wpływającymi na rozwój oprogramowania biznesowego SAP są: mobilność, model przetwarzania w chmurze oraz technologie in-memory. Jeszcze w tym roku na rynek mają trafić aplikacje wspierające działalność marketingową oraz współpracę działów sprzedażowych i operacyjnych. Zapowiadane są również bazujące na analizie faktur i danych sprzedażowych narzędzia wspierające zarządzanie relacjami z klientami oraz tworzenie grup i programów zniżkowych. Niebawem do sprzedaży ma trafić również oparte na mechanizmach in-memory oprogramowanie wspierające prowadzenie analiz na bazie odczytów z inteligentnych liczników. Zgodnie z zapowiedziami mechanizmy in-memory zostaną również wykorzystane w kolejnej wersji oprogramowania wspierającego zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa.

Wszystkie zapowiadane rozwiązania mają bazować na zmodernizowanej architekturze systemowej. Ma to oznaczać m.in. możliwość prowadzenia działalności operacyjnej, planowania, analizowania i prognozowania z poziomu jednej aplikacji. Bezpieczniejszy ma być również proces aktualizacji oprogramowania. "Dzisiejsze środowiska informatyczne większych firm są na tyle skomplikowane, a zarazem kluczowe dla funkcjonowania całej organizacji, że wszystkie zmiany systemowe muszą być dokonywane w sposób niezagrażający funkcjonowaniu poszczególnych aplikacji i całego środowiska" - podkreśla Vishal Sikka.

Zobacz również:

  • Strategiczna współpraca NTT DATA Business Solutions i Beyond.pl
Zdaniem przedstawicieli SAP technologie in-memory w niespotykany wcześniej sposób ułatwiają przetwarzanie dużych wolumenów danych w czasie rzeczywistym. "Wykorzystanie technologii in-memory otwiera drogę to budowania oprogramowania biznesowego wspierającego prowadzenie działalności, bazującej na analizie zdarzeń w czasie rzeczywistym" - uważa Vishal Sikka, dyrektor ds. technologii w SAP. Zapowiada on również, z czasem rozwiązania in-memory mają stać się częścią wszystkich aplikacji biznesowych SAP. Ma to pozwolić na zdecydowane rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania biznesowego SAP. Jednocześnie stosowne aktualizacje dla obecnie oferowanych systemów mają być wprowadzane w jak najmniej inwazyjnej formie. Wykorzystanie mechanizmów przetwarzania w pamięci operacyjnej ma również przyczynić się do zmniejszenia stopnia złożoności korporacyjnych środowisk informatycznych. Technologia in-memory ma pozwolić m.in. na zmniejszenie liczby warstw systemowych, na których bazują obecne systemy biznesowe.

Jednocześnie oprogramowanie analityczne SAP ma być rozwijane pod kątem ergonomii i prostoty obsługi. Oferowane przez niemiecki koncern systemy klasy Business Intelligence oraz narzędzia wspierające raportowanie mają być wyposażone m.in. w obsługę języka naturalnego oraz narzędzia upraszczające proces tworzenia raportów i wizualizację danych. Systemy SAP będą również optymalizowane pod kątem współpracy z urządzeniami SAP HANA. Stale rozwijana ma być również oferta wyspecjalizowanych rozwiązań dedykowanych dla systemów linii SAP HANA. Pierwsze sprzętowo-aplikacyjne rozwiązania analityczne SAP trafiły do sprzedaży z początkiem grudnia 2010 roku. Urządzenia bazujące na sprzęcie firm takich jak HP, IBM i Fujitsu są dostarczane wraz z predefiniowanymi i wysoce zoptymalizowanymi rozwiązaniami aplikacyjnymi SAP.

Przedstawiciele kierownictwa koncernu SAP zapewniają jednak, że systemy HANA stanowią uzupełnienie dla typowych środowisk bazodanowych. Nie wykluczają jednak, że z czasem rozwiązania te będą stanowiły konkurencję dla korporacyjnych systemów bazodanowych, które w wielu firmach korzystających z oprogramowania biznesowego SAP, opierają się na rozwiązaniach Oracle. Wedle zapowiedzi platforma SAP HANA będzie również rozwijana m.in. pod kątem obsługi bardziej zaawansowanych operacji przetwarzania danych. W połowie roku do oferty SAP mają też trafić m.in. nowe rozwiązania mobilne.

Analitycy nie wykluczają, że władze niemieckiego koncernu zdecydują się dalej uzupełniać ofertę rozwiązań analitycznych w drodze przejęć mniejszych, wyspecjalizowanych dostawców. Potencjalne akwizycje mogłyby dotyczyć m.in. oprogramowania wspierającego zarządzanie cyklem życia informacji. Warto dodać, że przedstawiciele SAP nie ukrywają, że głównym powodem zakupu firmy Sybase była chęć uzyskania dostępu do rozwijanych przez kalifornijską spółkę technologii mobilnych. Eksperci nie wykluczają również, że SAP zdecyduje się na zacieśnienie współpracy z dostawcami sprzętu. Podkreślają, że podczas odbywającej się w Bostonie konferencji poświęconej trendom rynkowym dominowały informacje na temat planów SAP w zakresie rozwiązań analitycznych i systemów mobilnych. Niewiele czasu poświęcono natomiast rozwojowi oprogramowania SAP ERP.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200