SAP wprowadza do produktów linii Business Objects język projektowania LAVA

Produkty BI (Business Intelligence) linii Business Objects oferowane przez firmę SAP będą wkrótce oferować nowe możliwości wizualizowania danych. Będzie to możliwe za sprawą nowego języka projektowania, któremu SAP nadał nazwę Lightweight Applied Visual Analytics (LAVA)

SAP wymienia sześć podstawowych elementów i metod używanych przez język (czy raczej metodę) LAVA w procesie projektowania aplikacji. Pierwsza metoda kryje się za określeniem "lean appearance". Dzięki niej aplikacje analityczne wyświetlają tylko istotne dane, nie rozpraszając się na różnego rodzaju “ozdobnikach”.

LAVA wprowadza też takie elementy, jak "points” oraz "mini-charts", które dostarczają użytkownikowi szczegółowych informacji (określanych przez firmę jako „chart tweets”) niemalże na poziomie bitów.

Zobacz również:

Kolejnym elementem wspieranym przez język LAVA jest "channel". To prosty pojemnik używany do wyświetlania elementów noszących nazwy Points i Charts, oraz do nawigowania po nich. Następne elementy noszą wdzięczną nazwę "lattices". Są to wielopoziomowe wykresy słupkowe.

LAVA wspiera też technologię, której SAP nadał nazwę Sn@p Navigation. To metoda projektowania pozwalająca w elastyczny sposób tworzyć i odzyskiwać wizualne środowiska analityczne.

Pozostaje oczywiście pytanie, jak szybko SAP wprowadzi elementy i metody wspierane przez język LAVA do swoich produktów linii Business Objects. Firma twierdzi, że pierwsza metoda (lean appearance) jest już stosowana w niektórych produktach tej linii, a kolejne będą do nich wprowadzane sukcesywnie.


TOP 200