SAP w cukrze

Firma GAVDI Polska wdrożyła system SAP do zarządzania HR w spółce Südzucker Polska S.A.

Spółka jest częścią koncernu - największego producenta cukru w Europie. Dzięki nowemu rozwiązaniu umożliwiającemu administrację kadrami oraz planowanie i ocenę czasu pracy, menedżerowie mogą efektywniej zarządzać pracownikami zatrudnionymi w spółce.

Konsultanci firmy GAVDI wdrożyli moduły zarządzania strukturą organizacyjną, administracji kadrami, zarządzania czasem pracy z jego pełną oceną oraz rozliczania listy płac. Rozwiązanie wykorzystuje prekonfigurowane, autorskie pakiety GAVDI – HR Box i TM Box, które pozwoliły przyspieszyć proces realizacji projektu. Po wdrożeniu kierownicy i mistrzowie w Südzucker Polska mogą korzystać także z samoobsługowego narzędzia do kompleksowego zarządzania czasem pracy podległych im pracowników – GAVDI Time Manager’s Desktop, dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej.

Wdrożono również autorskie rozwiązanie eDeklaracje oraz oprogramowanie Easy Reporter firmy SpinifexIT.


TOP 200