SAP przedłuża okres wsparcia technicznego

Na wniosek klientów SAP przedłuży okres wsparcia technicznego dla różnych wersji systemu SAP R/3. Usługi obejmą m.in. dostarczanie lokalizacji oprogramowania HR i modułów finasowo-logistycznych. SAP będzie ponadto oferować pomoc przy integracji systemów z innymi składnikami platformy mySAP.com.

Na wniosek klientów SAP przedłuży okres wsparcia technicznego dla różnych wersji systemu SAP R/3. Przedłużenie obejmuje wszystkie komponenty systemu SAP R/3 i wersji krajowych, dostarczanie lokalizacji oprogramowania HR i modułów finasowo-logistycznych wraz ze zmieniającymi się wymogami prawnymi w poszczególnych krajach. SAP AG będzie ponadto oferować pomoc przy integracji użytkowanych przez klientów systemów z innymi składnikami platformy mySAP.com.

Okres pełnego wsparcia dla systemu SAP R/3 4.6C przedłużony zostanie o 12 miesięcy (do końca marca 2006 r.) O 4 miesiące (do końca grudnia 2003 r.) firma przedłuży okres pełnego wsparcia SAP R/3 w wersjach 3.1I, 4.0B, 4.5B i 4.6B . Od stycznia 2004 r. dla użytkowników tych systemów dostępne będą usługi płatnego wsparcia technicznego.

Zobacz również: