SAP: od ERP w stronę Internetu

Przyszła działalność SAP ma koncentrować się na oprogramowaniu dla portali korporacyjnych, rynków elektronicznych oraz na systemach: CRM (Customer Relationship Management), SCM (Supply Chain Management) i PLM (Product Lifecycle Management).

Przyszła działalność SAP ma koncentrować się na oprogramowaniu dla portali korporacyjnych, rynków elektronicznych oraz na systemach: CRM (Customer Relationship Management), SCM (Supply Chain Management) i PLM (Product Lifecycle Management).

"SCM, PLM i CRM to obszary, w których Internet może najlepiej usprawnić procesy biznesowe. System PLM pozwala zdefiniować koszty wytworze- nia produktu i stanowi punkt wyjścia wdrożenia systemu SCM. Natomiast SCM wymusza konieczność wdrożenia CRM" - przekonywał Hasso Plattner, prezes SAP, wyjaśniając zmianę strategii podczas amerykańskiej konferencji użytkowników Sapphire w Orlando. Tradycyjne aplikacje klasy ERP, dzięki którym niemiecka firma stała się potęgą na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw, będą stanowić jedynie "systemy otaczające".

Heterogeniczny świat

SAP prowadzi prace nad aplikacjami CRM, SCM i PLM już od blisko dwóch lat. Priorytety w trakcie tych prac stanowiły: otwartość produktów i zapewnienie możliwości ich integracji z rozwiązaniami innych producentów. Dotychczas, w opinii użytkowników, nie były to mocne strony SAP.

Zdaniem Hasso Plattnera, użytkownicy potrzebują i żądają możliwości wyboru spośród rozwiązań konkurencyjnych producentów. Jego zdaniem świat aplikacji na zawsze pozostanie heterogeniczny, bez względu na to, czy prace nad J2EE i .Net zostaną ukończone i dojdą do takiego miejsca, aby możliwe było łączenie aplikacji bez prowadzenia żmudnych prac integracyjnych. "Chcemy pozostać neutralni zarówno wobec Javy, jak i .Net" - dodał. SAP zapowiedział tworzenie systemów, które będą współpracować z J2EE i .Net, albo opracowanie dwóch wersji swoich rozwiązań.

Nie jest źle

Prezes SAP przyznał, że firma przeżywała ostatnio trudny okres związany ze spowolnieniem gospodarki światowej, w szczególności upadkami wielu firm internetowych. Jednak jego zdaniem, krytyka skierowana pod adresem fir- my była przesadzona. W ubiegłym ro- ku liczba użytkowników mySAP.com wzrosła trzykrotnie. Liczba użytkowników korzystających z mySAP.com wynosi obecnie 4 mln.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200