SAP Polkomtela w outsourcingu IBM

Nawet konkurenci przyznają, że umowa outsourcingowa pomiędzy IBM a Polkomtelem to prawdziwy majstersztyk. O prawdziwej ocenie podpisanego kontraktu będzie można mówić co najmniej za rok. Półtora roku negocjacji i 11,7 mln USD - takie koszty poniósł Polkomtel, decydując się na oddanie firmie IBM w outsourcing administracji i rozwoju systemu SAP.

Nawet konkurenci przyznają, że umowa outsourcingowa pomiędzy IBM a Polkomtelem to prawdziwy majstersztyk. O prawdziwej ocenie podpisanego kontraktu będzie można mówić co najmniej za rok. Półtora roku negocjacji i 11,7 mln USD - takie koszty poniósł Polkomtel, decydując się na oddanie firmie IBM w outsourcing administracji i rozwoju systemu SAP.

W wyniku podpisanego pod koniec grudnia 2004 r. pięcioletniego kontraktu IBM przejmie wszystkie zadania związane z utrzymaniem i rozwojem tego systemu ERP, z wyjątkiem opieki nad platformą sprzętową, na której pracuje aplikacja. Miejsce pracy zmieni także 34 specjalistów z Departamentu Systemu SAP w Polkomtelu wraz z jego dyrektorem Markiem Tokarskim.

To pierwszy w Polsce tak duży kontrakt na outsourcing SAP połączony z rozwojem aplikacji podpisany przez polską firmę. "Doszliśmy do takiego etapu rozwoju, że musielibyśmy oddelegować cały nasz wysoko wykwalifikowany zespół do zadań związanych z utrzymaniem tego systemu" - mówi Mirosław Bielicki, wiceprezes zarządu Polkomtela. "Postanowiliśmy więc znaleźć dojrzałego partnera, który mógłby zwolnić nas z części obowiązków" - dodaje. Wiceprezes Polkomtela szacuje na 10-20% oszczędności z outsourcingu SAP w perspektywie pięcioletniej.

Nowa siła

Mirosław Bielicki, wiceprezes Polkomtel SA

Mirosław Bielicki, wiceprezes Polkomtel SA

Kontrakt Polkomtela i IBM to "kamień milowy" w rozwoju rynku outsourcingu aplikacji. "To prawdziwy majstersztyk" - nie kryje podziwu jeden z konkurentów na rynku tego typu usług. IBM za jednym zamachem zdobył bowiem referencyjnego klienta i zespół doświadczonych specjalistów. Dzięki nim na rynku SAP pojawiła się nowa siła - zespół liczący 78 konsultantów. Właśnie od tego, jak IBM wykorzysta tych specjalistów, zależeć będzie ostateczny sukces kontraktu. Plany IBM są bardzo ambitne. Lokalny rynek na tak wyspecjalizowane usługi jest bowiem dość wąski. Jednym z przedsiębiorstw potencjalnie zainteresowanych zleceniem rozwoju SAP mogłaby być Polska Telefonia Cyfrowa (Era), jednak Polkomtel zastrzegł, że jego specjaliści nie mogą pracować dla konkurencji. Przedstawiciele zdają sobie sprawę z tych ograniczeń i już dziś mówią o stworzeniu centrum realizującego zlecenia na rzecz firm z zagranicy.

Dalszy rozwój

Cała nadzieja w tym, że rynek będzie się dalej rozwijał. Konkurenci IBM są dobrej myśli. "Usługi outsourcingu aplikacji powoli przestają być tabu" - twierdzi Arnold Nowak, członek zarządu i dyrektor Centrum Systemów Informatycznych w . Podobnie myśli kierownictwo firmy BCC, która z początkiem tego roku otworzyła centrum outsourcingowe SAP. Mocne wejście IBM w ten segment rynku nie martwi kierownictwa BCC i itelligence. "Obok firm globalnych, świadczących outsourcing różnych rozwiązań IT, jest także miejsce dla spółek wyspecjalizowanych z ofertą skoncentrowaną na SAP" - zapewnia Waldemar Sokołowski, dyrektor ds. usług outsourcingowych w BCC.

Rynek outsourcingu SAP w Polsce

Rynek outsourcingu SAP w Polsce

Kontrakt z Polkomtelem narzuca IBM kierunek poszukiwania kolejnych zleceń związanych z rozwojem systemu SAP - głównie wśród firm zainteresowanych oddaniem firmie zewnętrznej administracji i rozwoju tego systemu.

Tymczasem pozostałe spółki skupiają się na usługach związanych przede wszystkim z tzw. niższą warstwą. W ten sposób łatwiej osiągnąć korzyści związane z efektem skali, tj. wykorzystaniem tych samych zasobów do obsługi kilku kontraktów. Pewnym wyjątkiem jest HP, które koncentruje się na outsourcingu strategicznym, czyli przejmowaniu odpowiedzialności za całość środowiska IT klienta od warstwy infrastruktury po procesy biznesowe. Tego typu kontrakty koncern zawarł m.in z Procter & Gamble i Eurocash.)

Przedstawiciele wszystkich firm outsourcingowych wierzą, że ten segment rynku czekają lata szybkiego rozwoju. "Wkrótce zapewne pojawią się na rynku usługi wdrożeniowo-outsourcingowe współfinansowane ze środków dostawców" - przewiduje Marcin Halbersztadt, dyrektor działu wdrożeń w Siemens Business Services, kolejnej firmy myślącej o usługach outsourcingu. Szybko rozwijać mają się też usługi typu BPO (Business Process Outsourcing). Dziś tego typu ofertę opartą na SAP mają Contact Administration i Deloitte.

O podobnych usługach myślą już kolejni dostawcy. Miejsca na rynku długo nie powinno zabraknąć. Liczba klientów SAP zbliża się już bowiem do 450.


TOP 200