SAP: Czas na zmiany

Ostatni rok przyniósł istotne zmiany w kierownictwie niemieckiego koncernu. Zapowiedziano również modyfikację polityki rynkowej SAP. Firma będzie bardziej otwarta.

Niemiecki gigant chce zacieśnić relacje z klientami i skoncentrować się na rozwoju innowacyjnych produktów. To najważniejsze elementy strategii rynkowej SAP. O zmianach w niemieckiej firmie mówiono co najmniej od kilku miesięcy. SAP boleśnie odczuł ubiegłoroczne załamanie rynku. W 2009 roku zysk netto niemieckiej firmy zmniejszył się o 12% względem wyniku za wcześniejsze dwanaście miesięcy. Przychody zmniejszyły się o 8%. Wyników koncernu nie poprawiły też kontrowersyjne zmiany w zasadach obsługi technicznej SAP. Wbrew założeniom, spowodowały one spadek wpływów z tytułu wsparcia. Obecnie przedstawiciele kierownictwa chcą zerwać z wizerunkiem ociężałego giganta. SAP ma być bardziej otwarty, innowacyjny i elastyczny.

SAP globalny

"Na początku zeszłego roku doświadczyliśmy bardzo znaczącego zahamowania inwestycji, szczególnie ze strony małych i średnich przedsiębiorstw. Później, gdy ten sektor nieco się ożywił, decyzje dotyczące konieczności cięcia kosztów dotarły do dużych firm. Wszystko to zaowocowało spadkiem liczby kontraktów, jakie podpisaliśmy z nowymi klientami w 2009 roku" - mówi Grzegorz Rogaliński, prezes SAP Polska.

Na początku lutego br. poinformowano o zmianie na stanowisku dyrektora generalnego SAP. Ze stanowiska i członkostwa w radzie nadzorczej niemieckiego koncernu odszedł Leo Apotheker. Niedługo potem z członkostwa w zarządzie niemieckiego koncernu zrezygnował John Schwarz. Po przejściu z firmy Business Objects odpowiadał on m.in. za rozwój technologiczny i budowę relacji z partnerami SAP. Na stanowisku dyrektora generalnego Leo Apothekera zastąpili: Bill McDermott i Jim Hagemann Snabe. Na początku marca obaj wystosowali list otwarty do klientów SAP.

Czytamy w nim m.in., że dotychczasowe założenia i plany rozwoju oprogramowania SAP oraz cele biznesowe spółki mają pozostać praktycznie niezmienione. SAP ma być natomiast bardziej otwarty na zmiany otoczenia i potrzeby klientów. Zapowiadane zmiany dotyczyć mają zarówno polityki informacyjnej SAP, jak również podejścia firmy do rozwoju oferty i propozycji zgłaszanych przez klientów. Kierownictwo SAP chce aktywnie uczestniczyć w dialogu z użytkownikami oprogramowania. Bill McDermott i Jim Hagemann Snabe mają również prowadzić bloga opisującego bieżące działania operacyjne zarządu. Istotną rolę w kształtowaniu strategii koncernu ma w dalszym ciągu mieć jego współzałożyciel Hasso Plattner. Zmiany obejmą również wewnętrzną strukturę organizacyjną SAP. Bill McDermott i Jim Hagemann Snabe będą łączyć nowe obowiązki z dotychczasowymi zadaniami w zakresie kierowania globalną sprzedażą SAP oraz rozwojem produktów niemieckiego koncernu. Taki podział kompetencji ma sprzyjać m.in. lepszemu dopasowaniu oferty SAP do potrzeb klientów.

Inwestycje w produkty

Niemiecki koncern ma być też bardziej kreatywny i innowacyjny. Ma to być możliwe dzięki bliższej niż do tej pory współpracy w obrębie różnych komórek organizacyjnych oraz grup reprezentujących użytkowników rozwiązań firmy. SAP chce znów wyznaczać standardy na rynku ERP - zapowiadane innowacje mają dotyczyć wszystkich niemal platform systemowych w ofercie SAP.


TOP 200