S-AFIS - nie tylko dla policji

Gdy na miejscu przestępstwa zostaną znalezione odciski palców, ale nie ma podejrzanych, polska policja jest bezradna. Dysponuje ona kartoteką odcisków palców osób (ok. 1 mln), które weszły w konflikt z prawem, ale nie ma możliwości jej przeszukania.

Gdy na miejscu przestępstwa zostaną znalezione odciski palców, ale nie ma podejrzanych, polska policja jest bezradna. Dysponuje ona kartoteką odcisków palców osób (ok. 1 mln), które weszły w konflikt z prawem, ale nie ma możliwości jej przeszukania.

Na świecie stosuje się komputerowe programy typu AFIS (Automated Fingerprint Identification System), które umożliwiają szybkie wyszukiwanie danych. Ostatnio Polska policja otrzymała z funduszu PHARE środki finansowe na stworzenie tego rodzaju systemu. Najpoważniejszym kandydatem jest S-AFIS, program firmy Siemens-Nixdorf, oparty na najbardziej zaawansowanych technologiach rozpoznawania wzorców (pattern recognition). Jego pokaz dla polskiej policji odbył się w siedzibie filii SNI w Warszawie.

S-AFIS pozwala na szybką identyfikację podejrzanych oraz analizę do kogo należą odciski znalezione na miejscu przestępstwa. Mógłby być także wykorzystywany przez Biura Imigracyjne w celu ustalania na granicy czy obywatel przekraczający ją nie jest poszukiwany. Zdaniem Szefa Biura Kryminalistyki pozwoliłoby to na zwiększenie skuteczności w ustalaniu sprawców przestępstw nawet o 20%.

S-AFIS może być ponadto wykorzystywany przez rejestry ludności (w celu uniknięcia wielokrotnych rejestracji tego samego obywatela) oraz do kontroli dostępu (np. autoryzacji podpisu w bankach).


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200