Rządowy program Ambicja: IT w Wielkiej Brytanii

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił plan stworzenia 5 tys. nowych miejsc zatrudnienia w branży IT, będący próbą przywrócenia do pracy osób od dawna bezrobotnych. W ramach inicjatywy pod nazwą Ambicja: IT rząd pokryje koszty szkoleń informatycznych dla ponad 7,5 tys. osób.

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił plan stworzenia 5 tys. nowych miejsc zatrudnienia w branży IT, będący próbą przywrócenia do pracy osób od dawna bezrobotnych. W ramach inicjatywy pod nazwą Ambicja: IT rząd pokryje koszty szkoleń informatycznych dla ponad 7,5 tys. osób.

W drugiej fazie programu firmy, takie jak Microsoft, Cisco Systems czy British Telecommunications, stworzą 5 tys. nowych miejsc pracy, oferując zarobki na poziomie 15-20 tys. GBP (21-28 tys. USD) rocznie.

Szkolenia będą oferowane w pierwszej kolejności osobom pozbawionym pracy przez ostatnie 1,5 roku, młodym ludziom pozostającym bez pracy przez ostatnie pół roku lub dłużej oraz rodzicom samotnie wychowującym dzieci.

"W ciągu najbliższych pięciu lat 90% wszystkich stanowisk będzie wymagać posiadania umiejętności z dziedziny technologii informatycznych. Dla porównania, w tym roku umiejętności takie wymagane są na 70% stanowisk, w roku 1992 – na zaledwie 25%. Celem programu Ambicja: IT jest umożliwienie osobom bezrobotnym znalezienia zatrudnienia w firmach, które mają problemy z rekrutacją wyszkolonych techników ze znajomością technologii informatycznych. Popyt na tych ostatnich wzrośnie w ciągu następnych trzech lat o 25% " - mówi Gordon Brown, kanclerz skarbu Wielkiej Brytanii.

"Kierując tę inicjatywę do osób obecnie bezrobotnych i w inny sposób wyłączonych z życia publicznego, budujemy społeczeństwo bez podziałów wynikających z różnego tempa przyswajania nowych technologii przez różne grupy społeczne. Jednocześnie uwalniamy potencjał, dzięki któremu możemy zmniejszyć dotkliwy brak specjalistów IT, nękający również gospodarkę brytyjską" - twierdzi Neil Holloway, dyrektor zarządzający Microsoft UK.

Rząd zamierza również udostępnić wybranym grupom szeroko- i wąskopasmowy dostęp do Internetu, możliwość komunikacji satelitarnej oraz platformy umożliwiające odbiór telewizji cyfrowej. Ci, którzy otrzymają odpowiedni sprzęt, mogą liczyć na szkolenia i wsparcie techniczne ze strony organizatorów inicjatywy Ambition: IT. Otrzymają również dostęp do specjalnie zaprojektowanej strony internetowej, zachęcającej uczestników programu do wykorzystania możliwości nauki i poszukiwania pracy za pośrednictwem Internetu.

Rząd brytyjski zdecydował się także na ufundowanie komputerów dla 12 tys. szkół i domów w środowiskach marginesu społecznego w całej Wielkiej Brytanii, by w ten sposób zmniejszyć podziały tworzące się w społeczeństwie informacyjnym.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200