Rządowe Centrum Informatyczne

Utworzenie Rządowego Centrum Informatycznego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach reformy administracji państwowej, zapowiedział Janusz Maszkiewicz, przewodniczący Rady Koordynacyjnej ds. Teleinformatyki.

Utworzenie Rządowego Centrum Informatycznego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach reformy administracji państwowej, zapowiedział Janusz Maszkiewicz, przewodniczący Rady Koordynacyjnej ds. Teleinformatyki.

Rządowe Centrum Informatyczne, którego utworzenie w ramach reorganizacji centralnych urzędów państwowych zapowiedział na konferencji w Połczynie-Zdroju Janusz Maszkiewicz, ma zająć się koordynacją międzyresortowych projektów teleinformatycznych i standaryzacją już istniejących wdrożeń.

"Centrum przejmie część dotychczasowych obowiązków Rady Koordynacyjnej ds. Teleinformatyki" - poinformował Janusz Maszkiewicz uczestników IX Ogólnopolskiego Forum Teleinformatycznego. Natomiast nowy Departament Informatyki URM znajdzie się w planowanym Ministerstwie Administracji i Spraw Wewnętrznych (MAiSW).

Janusz Maszkiewicz zdecydowanie opowiedział się za kontynuacją działalności Rady Koordynacyjnej, stwierdzając - "Rada zajmuje się obecnie standaryzacją i opiniowaniem dużych projektów informatycznych". Centrum przejmie standaryzacyjną rolę Rady i dodatkowo będzie koordynować wdrożenia. Rada zaś - zdaniem jej przewodniczącego - ma pełnić rolę opiniotwórczą. "Nie mamy teraz ani pieniędzy, ani ludzi, aby koordynować realizację dużych wdrożeń" -

oświadczył Janusz Maszkiewicz.

Natomiast za gros spraw związanych z informatyczną reformą administracji na szczeblu centralnym, wojewódzkim i terenowym będzie odpowiedzialny Departament Informatyki w MAiSW. Janusz Maszkiewicz chciałby, aby ministerstwu podlegały wszystkie, także policyjne, rejestry publiczne. "Właścicielem tych baz danych powinien być nowy URM - uważa przewodniczący - tylko wtedy możliwa jest sprawna współpraca między nimi".


TOP 200