Rząd zmodernizowany

Tony Blair będzie nadal premierem Wielkiej Brytanii. Kampanię wyborczą prowadził posiłkując się w dużym stopniu hasłami zapisanymi w programie Modernising Government, sformułowanym przed 2 laty.

Tony Blair będzie nadal premierem Wielkiej Brytanii. Kampanię wyborczą prowadził posiłkując się w dużym stopniu hasłami zapisanymi w programie Modernising Government, sformułowanym przed 2 laty.

Niezależnie od kampanii wyborczej przedstawiciele rządu Wielkiej Brytanii odwiedzają duże miasta tego kraju przedstawiając założenia programu modernizacji pracy rządu i administracji lokalnych. Modernizacja ta ma się opierać na wykorzystaniu elektronicznych mediów komunikacji na drodze władza-obywatel.

Program Modernising Government ma być - w zamyśle T. Blaira - narzędziem sprawczym odnowy całego systemu władzy. Informatyka ma zaś pomóc w integracji systemu władzy - w sprawieniu, by urzędy przestały funkcjonować jako niezależne, luźno powiązane podmioty. W oficjalnych dokumentach posłużono się nawet sformułowaniem, że dla całego systemy władzy w Wielkiej Brytanii jest potrzebny "korporacyjny system IT". Miałby on działać na bazie rządowego, bezpiecznego intranetu (GSI - Government Secure Intranet).

Program na 7 lat

Wszystkie usługi publiczne mają być dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Petent nie będzie musiał zwracać uwagi na godziny otwarcia urzędu - ten bowiem będzie otwarty cały czas, oczywiście za pomocą elektronicznych metod komunikacji. Horyzont czasowy określono dość odlegle. Dopiero w 2008 r. pełna interakcja z instytucjami rządowymi miałaby się odbywać elektronicznie. Natomiast już w 2004 r. wszelkie urzędowe pisma i decyzje mają być gromadzone w postaci elektronicznej - publicznie dostępne mają być umieszczone w Internecie. Dostęp do wszystkich rządowych baz czy serwisów ma być również możliwy za pomocą tradycyjnej poczty: w każdym urzędzie znajdą się komputerowe stanowiska dostępowe. Planowane jest sformułowanie "kontraktu ery informacji", który miałby określać ramowe warunki współpracy władz lokalnych i centralnych z dostawcami usług elektronicznych. Celem jest m.in. szybkie podniesienie poziomu obsługi w urzędach.

Już teraz jednak wszystkie urzędy zostały zobowiązane do publicznego przedstawienia adresów poczty elektronicznej, pod które można kierować przesyłki, dotyczące konkretnych spraw. Urzędy będą musiały publikować statystki, jak szybko mogą odpowiedzieć na kierowane do nich zapytania.

Wciąż mają być monitorowane wszelkie wdrożenia i rozwiązania, stanowiące istotne unowocześnienia w działalności urzędów (poprzez Centre for Management and Policy Studies). W ten sposób powstanie baza informacyjna "najlepszych przykładów". Pozwoli ona również na stworzenie mechanizmów oceny (miar) postępów, jakie na drodze do elektronicznego rządu czynią poszczególne urzędy (ocena ta ma obejmować również inne parametry, które powinny charakteryzować "wzorowy urząd"). Informacje na ten temat są dostępne pod adresemhttp://www.cabinet-office.gov.uk/eeg .

Szybkiej modernizacji ma być poddane brytyjskie ministerstwo zdrowia, tak by cała strona informacyjna jego działalności była dostępna w postaci elektronicznej. Wprowadzana jest możliwość wypełniania deklaracji podatkowych przez Internet, zaś w Irlandii Północnej poprzez sieć będzie można załatwiać wszelkie sprawy związane z samochodami (ubezpieczenia, odnowienia prawa jazdy itd.). W roku 2002 każda firma będzie mogła drogą elektroniczną przekazywać deklaracje VAT.

Władze brytyjskie podpisały z Microsoftem kontrakt, którego celem jest stworzenia portalu rządowego, mającego łączyć zawartość serwisów internetowych urzędów centralnych i pozostałych instytucji państwowych (będzie to odpowiednio: 200 i 482 serwisów). Portal, którego budowa ma się zakończyć w 2005 r., ma być przeznaczony zarówno dla obywateli, jak i firm. Za jego pośrednictwem będzie można komunikować się z dowolnymi instytucjami państwowymi z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

Jednocześnie ma być realizowany program walki z "analfabetyzmem komputerowym", aby wszyscy obywatele mogli korzystać z elektronicznej drogi komunikacji w kontaktach z władzą. Na ten cel przyznano ogromne środki (ok. 1,7 mld funtów).

--------------------------------------------------------------------------------

Oficjalny serwis informacyjny Modernising Government jest dostępny pod adresemhttp://www.cabinet-office.gov.uk/moderngov .

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200