Rząd za uproszczeniem wydatkowania funduszy UE na ultraszybki internet

Rada Ministrów przyjęła we wtorek uchwałę w sprawie zmiany programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), która uprości rozliczanie wydatków w projektach związanych ze zwiększeniem dostępu do ultraszybkiego internetu.

Po zmianie FERC wszystkie projekty dotyczące zwiększenia dostępu do ultraszybkiego internetu będą rozliczane przy użyciu stawek jednostkowych. Będzie to istotne uproszczenie dla beneficjentów FERC.

Zmiana będzie obowiązywać od momentu wydania przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmianę Programu.

Zobacz również:

  • Więcej szybkiego internetu w całej Polsce

Najważniejsze rozwiązania:

  • Wszystkie projekty związane ze zwiększeniem dostępu do ultraszybkiego internetu będą rozliczane przy użyciu stawek jednostkowych.
  • Łatwiejsze rozliczenie powtarzalnych i jednorodnych kosztów związanych z budową infrastruktury szerokopasmowej.
  • Zastosowanie stawki jednostkowej umożliwi Instytucji Pośredniczącej wdrażającej Program na skoncentrowanie uwagi na wsparciu merytorycznym dla beneficjentów oraz ograniczy ryzyko błędów przy rozliczaniu wniosków o płatność. Przyspieszy i usprawni również proces inwestycyjny.

O FERC 2021-2027

Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 jest kontynuacją Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i stanowi kolejny etap cyfrowej transformacji kraju.

Zakres wsparcia Programu jest komplementarny ze wsparciem pozostałych programów realizujących Cele Polityki spójności na lata 2021-2027 oraz innych instrumentów krajowych i unijnych. Program poszerzy dostęp do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego, zaawansowanych e-usług, zwiększy cyberbezpieczeństwo oraz podniesie kompetencje cyfrowe społeczeństwa.

Program będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Łączna kwota przeznaczona na inwestycje i przedsięwzięcia to 2 mld euro.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200