Rząd przyjął założenia zmian w ustawie o informatyzacji usług publicznych

Rada Ministrów przyjęła we wtorek założenia zmian w ustawie o informatyzacji usług publicznych i innych ustaw. Mają one ułatwić kontakty obywateli z urzędami. E-usług ma być więcej, a procedury mają być szybsze.

"Ta ustawa likwiduje bariery prawne dla e-usług. Skoro założenia są przyjęte, szkic projektu powinien być gotowy przed Bożym Narodzeniem, tak by po konsultacjach w lutym-marcu trafił do Sejmu" - powiedział Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni. Zaproponowane w nowelizacji zmiany zakładają wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych, które ułatwią świadczenie usług drogą elektroniczną oraz kontakty uprawnionych podmiotów z administracją publiczną. Mają one też pozwolić na wykorzystanie rozwiązań, które zostały zaprojektowane i stworzone w tym celu jak np. ePUAP.

Nowelizacja ma na przykład nałożyć na urzędy obowiązek posługiwania się elektroniczną skrzynką podawczą, spełniającą określone standardy. Zobowiąże je też do zgłaszania wzorów dokumentów elektronicznych do centralnego repozytorium, a także opisów usług możliwych do zrealizowania przy wykorzystaniu tych wzorów oraz formularzy elektronicznych. Nowelizacja pozwoli też na wystawiania na portalu usług publicznych ePUAP także usług wykonywanych przez inne podmioty, o ile realizują zadania publiczne. Minister Boni chce też rozszerzyć sieć punktów potwierdzania profilu zaufanego ePUAP na placówki Poczty Polskiej i banki.

"Jeśli nasz projekt zostanie uchwalony do końca kwietnia, to zrobimy "majową akcję". W maju maturzyści, wkraczając w dorosłość zakładają konta w banku. Jeśli zachęcimy ich do zakładania profili zaufanych, to już papiery na uczelnie będą mogli złożyć drogą elektroniczną" - mówił Minister Boni.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200