Rząd przyjął projekt budowy Krajowego Centrum Przetwarzania Danych

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało w tym tygodniu o wpisaniu do wykazu prac rządu projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie budowy Krajowego Centrum Przetwarzania Danych. (w skrócie KCPD).

Grafika: Fatcow

Centrum będzie budowane w latach 2024 do 2026 i będzie jedną z większych rządowych inwestycji budowlanych, która przyczyni się do bezpiecznego przechowywania danych generowanych przez systemy administracji rządowej.

Jak czytamy w opublikowanych przez Ministerstwo dokumencie, celem projektu jest stworzenie ram prawnych umożliwiających sprawną realizację inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo cybernetyczne zasobów polskiej administracji rządowej, poprzez budowę wydajnych, bezpiecznych i wysoce dostępnych usług cyfrowych i zabezpieczenia infrastruktury krytycznej dla systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Rozbudowa państwowej infrastruktury przetwarzania i dostarczania usług cyfrowych jest inwestycją o wysokiej wrażliwości ze względu na bezpieczeństwo państwa oraz obywateli.

Zobacz również:

  • Avi Wigderson zdobywa Nagrodę Turinga za prace nad losowością obliczeniową

Projekt Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (KCPD) zakłada budowę ustandaryzowanych i efektywnych energetycznie ośrodków. Pierwsza z inwestycja zaplanowana na lata 2024 -2026 zakłada wybudowanie 3 ośrodków połączonych dedykowanymi łączami światłowodowymi oraz zasilanymi w dużej części energią z OZE i wykorzystujące technologię wodorową.

Projekt ustawy został opracowany z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań przyjętych w innych specjalnych ustawach inwestycyjnych, takich jak ustawa w zakresie inwestycji terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu zmiennego, czy o przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

W celu umożliwienia sprawnej realizacji inwestycji, w projekcie wprowadzone zostały rozwiązania polegające w szczególności na: wprowadzeniu przepisu ograniczającego możliwość lokalizowania w otoczeniu inwestycji w zakresie KCPD obiektów, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu tych inwestycji; wprowadzeniu do systemu prawnego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie KCPD; usprawnieniu postępowań administracyjnych; uproszczeniu procedury uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie KCPD; specjalną procedurę udzielania zamówień publicznych służących ochronie bezpieczeństwa realizacji inwestycji; wprowadzenie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie KCPD oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji w zakresie KCPD, z określeniem terminów ich wydania przez właściwe organy; uproszenie trybu wydania warunków przyłączenia inwestycji w zakresie KCPD.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200